Česky
Sledujte nás:

Slavnostní otevření laboratoře robotické rehabilitace v Kladně

BTL_Web_News_Instalace_Kladno_960x300_4

 

VYBAVILI JSME LABORATOŘ ROBOTICKÉ REHABILITACE?

Dne 10.12.2019 se v Kladně konalo slavnostního otevření Laboratoře robotické rehabilitace, speciálního výukového pracoviště Fakulty biomedicínské inženýrství. Záměrem bylo vytvořit špičkové studijní pracoviště, kde se budou budoucí biomedicínští inženýři seznamovat s nejmodernějšími robotickými a pokročilými rehabilitačními systémy.

BTL zdravotnická technika, a.s. je generálním dodavatelem těchto technologií, které budou určovat směr vývoje v oblasti rehabilitační techniky. Je to nebývale skvělý počin, který se nám společně povedl.

Mezi instalované přístroje patří: 

Antigravitační trenažér chůze AlterG® . Výjimečnost zařízení spočívá v antigravitačním efektu, zjednodušeně ve snižování vlastní hmotnosti pacienta. Nastavení zatížení pacienta jeho vlastní vahou je plynulé v rozsahu 20−100 % hmotnosti.

Robotické zařízení pro asistovaný nácvik chůze Reo Ambulator® .  ReoAmbulator byl navržen tak, aby pomáhal překonat postižení dolních končetin. ReoAmbulator – nejpokročilejší řešení pro nácvik chůze, které již od fáze vývoje a uvedení na trh implementovalo nefi xovaný, volný pohyb pánve zajišťující a respektující fyziologický pohybový stereotyp dolních končetin. Tímto přístupem byl nastaven standard a směr vývoje roboticky asistované rehabilitace chůze.

Kompletní technologické řešení pro rehabilitaci ruky a horní končetiny Gloreha®. Tento modulární systém umožnuje prizpusobit terapii dle pacientových potreb ve všech fázích jeho rehabilitacního procesu.

Zpětnovazení, herně motivační systém MediTutor® . Systém MediTutor se skládá z jednotlivých modulů HandTutor, ArmTutor, LegTutor a 3DTutor. Systém je určen pacientům s pohybovou dysfunkcí hlavy, trupu, horních a dolních končetin.

 

Podívejte se na pár fotek ze slavnostního otevření:

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz