Česky
Sledujte nás:

PRODUKTY

BTL_handtutor

Hand Tutor

  • Systém Hand Tutor se skládá z bezpečné a komfortní rehabilitační rukavice s pozičními a rychlostními senzory
  • Motivační a zpětnovazební herní úkoly procvičuji pacienta v jeho vlastním rozsahu pohybu
Produkty
BTL_armtutor

Arm Tutor

  • Systém Arm Tutor se skládá z bezpečné a komfortní ortézy s pozičními a rychlostními senzory
  • Arm Tutor má vestavěn nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze
Produkty
BTL_legtutor

Leg Tutor

  • Systém Leg Tutor se skládá z bezpečné a komfortní ortézy s pozičními a rychlostními senzory, které citlivě zaznamenávají pozici a pohyb ve třech rovinách (3D) kolene a kyčle
Produkty
BTL_3dtutor

3D Tutor

  • Systém 3D Tutor je bezdrátové zpětnovazební rehabilitační zařízení, které lze použít na izolovaných kloubech hlavy, trupu, horních a dolních končetinách
Produkty

VLASTNOSTI A VÝHODY

• Systém Medi Tutor se skládá z jednotlivých modulů Hand Tutor, Arm Tutor, Leg Tutor a 3D Tutor
• Tyto moduly využívají pokročilý rehabilitační software
• Medi Tutor je určen pro pacienty rehabilitačních klinik
• Pokročilý rehabilitační software obsahuje celou řadu motivačních, zpětnovazebních herních úkolů
• Rehabilitační systém Medi Tutor optimalizuje pacientovy motorické, senzorické a kognitivní schopnosti

PRO ODBORNÍKY

ZAŘÍZENÍ MEDI TUTOR JE JEDINEČNÝ, ZPĚTNOVAZEBNÍ, HERNĚ MOTIVAČNÍ, REHABILITAČNÍ SYSTÉM.

Systém Medi Tutor se skládá z jednotlivých modulů Hand Tutor, Arm Tutor, Leg Tutor a 3D Tutor. Tyto moduly využívají pokročilý rehabilitační software. Medi Tutor je určen pro pacienty rehabilitačních klinik, soukromých klinik a pro použití během domácího doléčovacího procesu pod dohledem tele-rahabilitace. Systém je určen pacientům s pohybovou disfunkcí hlavy, trupu, horních a dolních končetin.

Pokročilý rehabilitační software obsahuje celou řadu motivačních, zpětnovazebních herních úkolů, které vedou pacienta k izolovanému, a/nebo koordinovanému pohybu jediným, nebo několika klouby. Takto řízená cvičení pomáhají v prevenci vývoje kompenzačních pohybových návyků. Každé cvičení může terapeut přizpůsobit individuálně vzhledem k aktuálním schopnostem pacienta. Terapeut může detailně analyzovat a ukládat data o rozsahu pacientova pohybu, analyzovat průběh vlastního pohybu a sledovat progres v léčbě. Rehabilitační systém Medi Tutor optimalizuje pacientovy motorické, senzorické a kognitivní schopnosti a umožňuje pacientům pokrok ve funkčních schopnostech a zvyšuje kvalitu jejich života.

TELE-REHABILITACE S MEDI TUTOR

Systém Medi Tutor je kromě klinického použití určen také k doléčovací fázi pacienta pomocí tzv. tele-rehabilitace.

Cvičení v módu tele-rehabilitace je minimálně časově náročné pro terapeuta s maximálním efektem a komfortem
pro pacienta.

tele_rehabilitace_meditutor

Indikace

• ortopedické úrazy
• po-operační stavy
• mozkové příhody
• obrna
• úrazy hlavy
• úrazy páteře
• popáleniny
• Parkinsonova choroba
• roztroušená skleróza
• poškození periferních nervů, vč. poraněni brachiálního plexu
• oslabené svaly
• Sudeckův syndrom
• vývojové poruchy u dětí

REFERENCE - VIDEA

BTL_HandTutor_video_03

Využití přístroje v Kennedy Krieger Institute, USA

Video je zaměřené na aktivní terapii horních končetin s využitím zpětnovazebního systému u pacienta po míšní lézi. Pacient aktivně procvičuje horní končetinu v oblasti ramenního kloubu pomocí systému 3D Tutor a prsty ruky pomocí systému HandTutor. Videem provází ergoterapeutka, která popisuje praktické vlastnosti systému a využití pro tele-rehabilitaci.

BTL_HandTutor_video_02

Televizní reportáž využití přístroje, FOX, Turecko

Video je zaměřené na aktivní terapii celé pohybové soustavy s využitím zpětnovazebního systému. Pacient aktivně procvičuje horní končetinu pomocí systému ArmTutor a HandTutor. Dolní končetinu pacient procvičuje pomocí systému LegTutor, a to v pozici vestoje. Systém lze využívat ve všech vývojových pozicích.

BTL_HandTutor_video_01

Moderní způsob rehabilitace ruky, Polsko

Video je prezentováno v rámci televizního pořadu „Vaše zdraví“. Využití systému HandTutor ve zdravotnickém zařízení „Stanley Centrum Medyczne“ v Poznani.

BTL_BalanceTutor_video_04

BalanceTutor v nemocnici Aita Menni, Španělsko

Dr. Juan Ignacio Marín z nemocnice Aita Menni popisuje zkušenosti se systémem BalanceTutor.