Česky
Sledujte nás:

ReoAmbulator byl navržen tak, aby pomáhal překonat postižení dolních končetin. ReoAmbulator – nejpokročilejší řešení pro nácvik chůze, které již od fáze vývoje a uvedení na trh implementovalo nefi xovaný, volný pohyb pánve zajišťující a respektující fyziologický pohybový stereotyp dolních končetin. Tímto přístupem byl nastaven standard a směr vývoje roboticky asistované rehabilitace chůze.

NEJPOKROČILEJŠÍ ŘEŠENÍ PRO NÁCVIK CHŮZE

BTL_Reo_Ambulator_video

ReoAmbulator je špičkové robotické zařízení pro obnovu chůze především neurologického pacienta, či pacienta s posttraumatickým poškozením. Zařízení umožňuje velmi časnou a vysoce intenzivní rehabilitaci. Pacient je zavěšen komfortním způsobem ve zvedacím zařízení nad rehabilitačním chodníkem.  Odlehčení pacienta je regulováno přesně dle potřeb terapie. Pacient je umístěn na chodníku s plynule nastavitelnou rychlostí posuvu. Zařízení je opatřeno robotickými ortézami, které vedou nohy pacienta k přirozenému pohybu.

Základní vlastnosti

• Pacient je komfortně zavěšen ve zvedacím zařízení nad rehabilitačním chodníkem. Vlastní tělesná hmotnost pacienta je regulována přesně dle potřeb terapie.
• Robotické ortézy vedou dolní končetiny pacienta k přirozenému pohybu.
• Volný pohyb pánve zajišťuje fyziologický pohybový stereotyp
• Virtuální realita motivuje pacienta
• Jednoduché přizpůsobení pro pediatrické pacienty bez nutnosti výměny robotických ortéz

Nastavení přístroje

Možnost přizpůsobit nastavení přístroje dle stadia léčby pacienta

Zařízení je možno velmi jednoduše a pohodlně ovládat pomocí přehledného dotykového displeje a to jak před započetím terapie, tak v jejím průběhu. Na obsluhu zařízení včetně fixace pacienta stačí pouze jeden terapeut. Pro pacienty s těžším poškozením je vhodné ukotvení pacienta do závěsného systému, pro pacienty s lehčím poškozením stačí použít madla, kterých se pacient může při cvičení přidržovat. Závěsný systém automaticky odlehčuje pacienta dle stupně jeho postižení.

Klinické výhody

Zvyšuje zainteresovanost pacientů pomocí virtuální reality
Software systému je vybaven několika různými virtuálními scenériemi, ve kterých se pacient může pohybovat, což výrazným způsobem zvyšuje jeho zainteresovanost a radost ze cvičení. Scény virtuální reality jsou synchronizované s rychlostí pásového chodníku.

Terapeutická sezení upravená pacientovi na míru
Terapeutická cvičení připravuje terapeut na základě informací o pacientovi, které jsou v systému uloženo z předchozích cvičení. V průběhu terapie ReoAmbulator nasbírá velké množství dat, která vyhodnotí a upraví do zpráv a grafů, které umožní terapeutovi ideálně zacílit aktuální trénink. Zařízení všechna data uchovává a je možno je kdykoliv vyvolat a použít. Pacientská databáze sbírá mimo jiné demografická data, data procedury (čas terapie, rychlost, počet kroků, vzdálenost atd.). Zobrazení točivého momentu všech os, podpora váhy obou nohou. 

Multitasking Modul
Tento pokročilý modul umožňuje pacientovi plnit v průběhu tréninku jednoduché úkoly, které odvádí jeho pozornost od samotné chůze a tím podporují, aby se chůze stala opět automatickou činností. 

Analyzátor kroku (Gait analysis)  
Analyzátor kroku je další pokročilý unikátní modul, kterýumožňuje sledovat v reálném čase kvalitu kroku, což umožňuje pacientovi průběžně korigovat svou chůzi. 

Jednoduché přizpůsobení systému pro pediatrické pacienty 
Není nutná výměna robotických ortéz, když chceme ReoAmbulator použít pro pediatrické pacienty. To přináší terapeutovi poměrně značnou časovou úsporu. Stačí použít pediatrické fixační pásy a přizpůsobit nastavení flexibilních ortéz pro dítě. Používání systému pro pediatrické pacienty předpokládá, že přístroj je vybaven pediatrickým modulem. Pediatrický modul je volitelné příslušenství, které obsahuje softwarové vybavení a sadu speciálních fixačních pásů. 

Maximální bezpečí pro pacienta 
U robotického systému ReoAmbulator vývojáři kladli zvláštní pozornost na bezpečnost provozu. V průběhu terapie dochází k permanentnímu monitorování pohybu nohy. Tři infračervené senzory automaticky zastaví pás v případě nutnosti (foot drop), aby nedošlo ke zranění.