Česky
Sledujte nás:

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ORTOPEDII

 

Za více než 25 let své existence se BTL vyvinula v celosvětově významnou společnost. V mnoha směrech určuje trendy vyývoje přístrojové techniky. V oblasti ortopedie přicházíme s komplexním řešením přístrojů pro léčbu akutních, subakutních i chronických stavů pohybového aparátu. Jejich výhodou je neinvazivní léčba, vysoká účinnost terapie, intuitivní ovládání a krátká doba aplikace.

 • Super Inductive System
 • Vysokovýkonový laser s robotickým scanning systémem
 • Terapie rázovou vlnou - radiální & fokusovaná
 • Kombinovaná terapie rázové vlny a vysokovýkonového laseru
 • TR-Therapy
 • Motodlady CPMotion
 • Kryoterapie
BTL_web_Ortopedie_455x349

PŘÍSTROJE PRO ORTOPEDII

Super Inductive System

Bezobslužná terapie pro efektivní ovlivnění jakéhokoliv onemocnění muskuloskeletálního původu

Princip terapie je založen na léčebných účincích intenzivního elektromagnetického pole na neuromuskulární soustavu. Díky intenzitě až 2,5 Tesla je terapie schopna penetrace do hluboce uložených tkání. Na základě zvolených parametrů mezi její hlavní účinky patří úleva od bolesti, kloubní mobilizace, urychlení hojení fraktur a myorelaxační či myostimulační efekt.

BTL_SIS_ort_product_473x245

Vysokovýkonový laser & robotický scanning system

Metoda první volby u akutních postoperačních a poúrazových stavů

 • První inteligentní automatický systém skenování laserem 4. třídy s nejvyšším výkonem a ideální vlnovou délkou
 • 50x vyšší výkon než u běžné laserové terapie třídy 3b
 • Reparace tkání na buněčné úrovni 
 • Bezbolestná léčba s okamžitým a dlouhotrvajícím analgetickým efektem 
 • Ultrarychlá terapie s termickým účinkem 
 • Nevyžaduje klidový režim po terapii

 

BTL_HIL_ort_product_473x245

Fokusovaná rázová vlna

Nabídněte svým pacientům neinvazivní alternatiku k operaci

 • První volba při léčení chronické bolesti
 • Patentovaná elektroakustická technologie
 • Nejlepší terapeutické parametry a nejvyšší životnost 
 • Nastavení parametrů přímo na displeji aplikátoru
BTL_FSWT_ort_product_473x245

Radiální rázová vlna

Metoda první volby u chronických stavů muskuloskeletálního aparátu

 • Mechanická stimulace postižené tkáně navozující reparační a regenerační procesy
 • Odstraňuje kalcifikáty, zvyšuje produkci kolagenu, snižuje svalové pnutí a bolest 
 • Vysoce účinná léčba tendinopatií, kalcifikací a persistentní bolesti šlach a svalů 
 • Krátká terapie s nízkým počtem aplikací
BTL_SWT_ort_product_473x245

Kombinovaná terapie radiální rázové vlny & vysokovýkonového laseru

Kombinace obou metod vykazuje mnohem lepší výsledky v léčbě, než použití každé z metody samostatně a to především v dlouhodobém horizontu.

BTL_sport_SWT-HIL
Produkty

TR-Therapy

Okamžitá úleva od bolesti a snížení otoku

TR-Therapy přináší novou koncepci, která umožňuje efektivní kombinaci jedinečných manuálních schopností terapeuta s fyzikální modalitou. Účinek léčby se prostřednictvím tohoto současného působení výrazně lepší a terapie přináší okamžité a dlouhodobé výsledky. Bezprostřední terapeutický účinek je pacientem okamžitě vnímán a přetrvává dlouho po terapii.

 

BTL_TRT_ort_product_473x245

Motodlaha CPMotionTM

Jedinečná kolenní motodlaha na českém trhu pro pasivní pohybovou terapii s kontníkovým modulem

 • Přístrojová pasivní pohybová terapie pro zvýšení rozsahu pohybu 3 hlavních kloubů DK
 • Nastavení parametrů v reálném čase 
 • Jedinečný click-on systém pro rychlejší nastavení délky stehna a bérce
 • Pokročilá nastavení terapie, přednastavené protokoly a databáze pacientů
BTL_CPMotion_Elite__pl

Kryoterapie Cryoair Mini Premium

Přístroj pro lokální chladovou terapii prouděním vzduchu o teplotě -32°C

 • Léčba ortopedických, revmatologických a poúrazových stavů
 • Intuitivní ovládání, jednoduchá a rychlá aplikace v řádu minut 
 • Regulace průtoku vzduchu 
 • Bezúdržbový, chlazený na bázi stlačeného vzduchu
 • Finančně nenáročný na provoz
BTL_Cryo_473x245

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz