Česky
Sledujte nás:

Objednávka servisu

Tento formulář není určen pro nemocnice a velké organizace, kde objednávka musí

 být schválená a používá se vlastní systém s přidělením interního objednacího čísla.

Tyto objednávky zasílejte přímo na email servis@btl.cz

_________________________________________________________________________

Tento formulář slouží pro lékaře a organizace bez vlastního objednávacího systému.

_________________________________________________________________________

Záruční doba ​na provedené opravy a použité ​náhradní díly​ poskytnutá Dodavatelem
činí 6​ měsíců​, počínaje dnem ukončení opravy a to i pro případ, že se vada objeví
po skončení platnosti smlouvy.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Odběratel nemůže užívat přístroj
pro jeho vady, za které zodpovídá Dodavatel.

Dodavatel ručí za náležitou odbornou kvalifikaci techniků provádějící servisní opravu.

Cena pozáručních servisních prací je 850 Kč/h.
V případě zapůjčení přístroje po dobu opravy, hradí zákazník pouze poštovné. Zapůjčení přístroje je zdarma.
V případě výjezdu servisního technika účtujeme 10 Kč/km.
V rámci snižování Vašich nákladů se snažíme o souhrn tras k ostatním zákazníkům ze stejného regionu.
V případě akutního výjezdu hradí zákazník plné cestovné.
Uvedené ceny jsou bez DPH.