Česky
Sledujte nás:
Full_banner_servis_FOTONA_960x220_blue

 

Servis FOTONA - objednávka servisu

Jediný autorizovaný servis FOTONA v ČR:

BTL zdravotnická technika, a.s. je jedinou společností v ČR s autorizací a oprávněním výrobce pro servis veškerých přístrojů Fotona. Využijte služeb autorizovaného servisu. Používáním originálních dílů a dodržováním předepsaných postupů snížíte celkové náklady na provoz.

Předepsané úkony pro výkonové lasery:

1x ročně předepsaná kontrola přístroje (BTK):
Kontrola výstupního výkonu laserového rezonátoru, čištění čoček, centrování laserového paprsku, výměna deionizované kapaliny a deionizační kazety, čištění filtrů, kontrola a čištění příslušenství- optických násadců.

Doporučujeme:

1x za 6 měsíců objednat kontrolu systému- profylaxe, kdy technik systém vyčistí, zkontroluje optiku, provede případné seřízení laserového svazku. Tato kontrola výrazně snižuje možnost poškození čoček prachem, případně se odhalí závada v počátku.
 

Objednávkový fomrulář:

Tento formulář není určen pro nemocnice a velké organizace, kde objednávka musí být schválená a používá se vlastní systém s přidělením interního objednacího čísla.

Tyto objednávky zasílejte přímo na email servis@btl.cz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tento formulář slouží pro lékaře a organizace bez vlastního objednávacího systému.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Záruční doba ​na provedené opravy a použité ​náhradní díly​ poskytnutá dodavatelem činí 3​ měsíce​, počínaje dnem ukončení opravy a to i pro případ, že se vada objeví po skončení platnosti smlouvy.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou odběratel nemůže užívat přístroj pro jeho vady, za které zodpovídá dodavatel.

Dodavatel ručí za náležitou odbornou kvalifikaci techniků provádějící servisní opravu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • Cena pozáručních servisních prací je 850 Kč/h.
  • V případě výjezdu servisního technika účtujeme 10 Kč/km.
  • V rámci snižování Vašich nákladů se snažíme o souhrn tras k ostatním zákazníkům ze stejného regionu.
  • V případě akutního výjezdu hradí zákazník plné cestovné.
  • Uvedené ceny jsou bez DPH.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz