Česky
Sledujte nás:

PRODUKTY

BTL_gloreha_2

Gloreha Workstation

Gloreha Workstation je kompletní tréninkové prostředí navržené pro neuromotorickou rehabilitaci horní končetiny. Ergonomické pracovní prostředí napomáhá obnově funkční hybnosti, jako je úchop, zvednutí a pohybování s předmětem.

Produkty
BTL_Gloreha_Sinfonia

Gloreha Sinfonia

Gloreha Sinfonia je nejpokročilejší verze Glorehy pro rehabilitaci horní končetiny. Je ideální pro všechny neurorehabilitační fáze. Hlavním prvkem Sinfonie je senzomotorická rehabilitační rukavice podporující kloubní hybnost se schopností detekce volních pohybů.

Produkty

CVIČENÍ GLOREHA

• Zachování a zlepšení rozsahu pohybu v kloubech
• Prevence srůstů, kontraktur a dalších následků imobilizace
• Redukce bolesti, otoků a hypertonu
• Proprioceptivní stimulace
• Zlepšení kloubního metabolismu, krevního zásobení a lymfatického oběhu
• Zachování funkční aference a vnímání
• Nácvik různých druhů úchopů
• Zlepšení vizuálně-prostorové představivosti a pozorovacích schopností

ROBOTICKY ASISTOVANÁ RUKAVICE

Gloreha® je roboticky asistovaná rukavice, která využívá repetitivních pohybů a prvků observační terapie za cílem obnovy hybnosti, zlepšení čití, redukci edému a snížení svalového napětí v oblasti ruky. Přístroj může pracovat v několika módech. Pasivní mód je využíván u pacientů, kteří
mají plně omezenou aktivní hybnosti v oblasti ruky. Druhý mód je určen pro pacienty, u kterých je částečně aktivní rozsah pohybu. Přístroj pomocí senzorů v rukavici rozpozná, kdy je pacient v limitním rozsahu a ve směru pohybu prsty dotáhne. Třetí „herní“ mód je určen pro pacienty s plným
aktivním rozsahem, u kterých je nutné se zaměřit na rychlost, přesnost provedení pohybu a na svalovou kondici ruky. Gloreha Sinfonia® je unikátní robotický přístroj pro horní končetiny, který obsahuje i bimanuální mód, kdy pacient současně trénuje oběma horními končetinami. Pomocí senzorické rukavice na zdravé končetině se pohyb přenáší do pasivní rukavice na postižené končetině, pohyb obou končetin je téměř identický.

Hlavním cílem aplikace Glorehy je obnovení optimálního dlaňového a digitálního úchopu – funkce ruky. Klinické výsledky jsou známé především u pacientů po získaném poškození mozku. Možné je však i využití u periferních paréz, spinálních pacientů, roztroušené sklerózy, revmatických onemocnění, poruchách prokrvení ruky, edémech atd.

VLASTNOSTI A VÝHODY

KLINICKÝ PŘÍNOS ZAŘÍZENÍ GLOREHA

 • Udržení a zlepšení rozsahu pohybu
 • Prevence vazivových adhezí, kontraktur a poškození způsobujících omezení pohyblivosti
 • Redukce bolesti a otoků
 • Zlepšení metabolizmu kloubů, lymfatického sytému a cévního zásobení

 

INDIVIDUALIZACE CVIČENÍ

 • Nastavení pořadí jednotlivých cviků
 • Nastavení rozsahů pohybu jednotlivých prstů
 • Nastavení rychlosti a doby trvání každého cvičení
 • Nastavení pauzy mezi flexí a extensí
 • Stimulační audio-video efekty

ODBORNÉ STUDIE

 

Robotická rehabilitace spasticity ruky

Spasticita je součástí spastického syndromu s vysokou incidenci u onemocnění centrálního nervového systému. Mezi zásadní problémy u spastického syndromu končetin řadíme parézu, zkrácení svalu a svalovou dystonii. Zkrácení a svalový hypertonus lze ovlivnit farmakologicky, neurorehabilitačními technikami a progresivními protahovacími technikami. Jako doplněk nebo náhradu protahovacích technik můžeme využít robotické technologie, zajištující optimální rehabilitační opakované protahování spastických svalů. Jedním z robotů, splňující požadavky na terapii spasticity prstů ruky, je robotická rukavice Gloreha Profesional II ...

Efektivita terapie horní končetiny přístrojem Gloreha u pacientů po cévní mozkové příhodě se střední až těžkou parézou horní končetiny: randomizovaná kontrolovaná studie, předběžné výsledky

Recovery of upper limb function after stroke is still one of the major heats for clinicians involved in the rehabilitation process. The acute to subacute phase after stroke is the optimal time window to promote the recovery of upper limb function. The dose and content of training provided conventionally during this phase is however, unlikely to be adequate to drive functional recovery, especially in the presence of severe motor disability. The current study concerns an approach to address this shortcoming, through evaluation of the Gloreha Idrogenet® (GI), a robotic device that enables intensive and repetitive practice of hand and fingers by stroke survivors with moderate to severe upper limb impairment, with the aim of improving the distal upper limb function.

 

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz