Česky
Sledujte nás:

PRODUKTY

BTL_gloreha_2

Gloreha Workstation

Gloreha Workstation je kompletní tréninkové prostředí navržené pro neuromotorickou rehabilitaci horní končetiny. Ergonomické pracovní prostředí napomáhá obnově funkční hybnosti, jako je úchop, zvednutí a pohybování s předmětem.

Produkty
BTL_Gloreha_Sinfonia

Gloreha Sinfonia

Gloreha Sinfonia je nejpokročilejší verze Glorehy pro rehabilitaci horní končetiny. Je ideální pro všechny neurorehabilitační fáze. Hlavním prvkem Sinfonie je senzomotorická rehabilitační rukavice podporující kloubní hybnost se schopností detekce volních pohybů.

Produkty

CVIČENÍ GLOREHA

• Zachování a zlepšení rozsahu pohybu v kloubech
• Prevence srůstů, kontraktur a dalších následků imobilizace
• Redukce bolesti, otoků a hypertonu
• Proprioceptivní stimulace
• Zlepšení kloubního metabolismu, krevního zásobení a lymfatického oběhu
• Zachování funkční aference a vnímání
• Nácvik různých druhů úchopů
• Zlepšení vizuálně-prostorové představivosti a pozorovacích schopností

PRO ODBORNÍKY

KOMPLETNÍ CVIČENÍ GLOREHA

 • Napomáhá obnovit flexi-extenzi metacarpofalangeálních a interfalangeálních kloubů všech prstů ruky
 • Plynule pohybuje jednotlivými prsty nebo několika prsty ve vybraných skupinách
 • Systém nabízí přednastavená cvičení pro snadnou a rychlou terapii

 

Lehká a komfortní rukavice umožňuje pacientovi zcela svobodný pohyb pro realizaci různorodých cvičení v libovolných pozicích ruky. Díky této vlastnosti lze pasivní cvičení kombinovat s libovolnými aktivními funkčními cvičeními.

Během cvičení není pacientova končetina (pokud není žádoucí) fixována do pevné pozice exoskeletonem. Naopak právě téměř neomezená volnost pacientova pohybu umožňuje dosahovat výjimečné výsledky terapie.

Díky mobilitě zařízení lze provádět cvičení v různých polohách pacientů i v různých částech kliniky.

Vlastní cvičení probíhá dle 3D animace zobrazené na obrazovce zařízení. Lehká a komfortní rehabilitační rukavice při něm mobilizuje jednotlivé prsty ruky. Pohyby prstů jsou signalizovány audio vizuálními signály, které stimulují neuro-kognitivní schopnosti.

Gloreha umožňuje různorodé terapie s pouhým dohledem terapeuta.

 

STIMULAČNÍ CVIČENÍ

 • Pacient sleduje virtuální cvičení na obrazovce
 • Pacient následuje simulované pohyby z 3D animace
 • Audiovizuální efekty (barvy, tóny a zvuky) se asociují s jednotlivými pohyby

VLASTNOSTI A VÝHODY

KLINICKÝ PŘÍNOS ZAŘÍZENÍ GLOREHA

 • Udržení a zlepšení rozsahu pohybu
 • Prevence vazivových adhezí, kontraktur a poškození způsobujících omezení pohyblivosti
 • Redukce bolesti a otoků
 • Zlepšení metabolizmu kloubů, lymfatického sytému a cévního zásobení

 

INDIVIDUALIZACE CVIČENÍ

 • Nastavení pořadí jednotlivých cviků
 • Nastavení rozsahů pohybu jednotlivých prstů
 • Nastavení rychlosti a doby trvání každého cvičení
 • Nastavení pauzy mezi flexí a extensí
 • Stimulační audio-video efekty

ODBORNÉ STUDIE

 

Robotická rehabilitace spasticity ruky

Spasticita je součástí spastického syndromu s vysokou incidenci u onemocnění centrálního nervového systému. Mezi zásadní problémy u spastického syndromu končetin řadíme parézu, zkrácení svalu a svalovou dystonii. Zkrácení a svalový hypertonus lze ovlivnit farmakologicky, neurorehabilitačními technikami a progresivními protahovacími technikami. Jako doplněk nebo náhradu protahovacích technik můžeme využít robotické technologie, zajištující optimální rehabilitační opakované protahování spastických svalů. Jedním z robotů, splňující požadavky na terapii spasticity prstů ruky, je robotická rukavice Gloreha Profesional II ...

Efektivita terapie horní končetiny přístrojem Gloreha u pacientů po cévní mozkové příhodě se střední až těžkou parézou horní končetiny: randomizovaná kontrolovaná studie, předběžné výsledky

Recovery of upper limb function after stroke is still one of the major heats for clinicians involved in the rehabilitation process. The acute to subacute phase after stroke is the optimal time window to promote the recovery of upper limb function. The dose and content of training provided conventionally during this phase is however, unlikely to be adequate to drive functional recovery, especially in the presence of severe motor disability. The current study concerns an approach to address this shortcoming, through evaluation of the Gloreha Idrogenet® (GI), a robotic device that enables intensive and repetitive practice of hand and fingers by stroke survivors with moderate to severe upper limb impairment, with the aim of improving the distal upper limb function.