Česky
Sledujte nás:

PRODUKTY

BTL-6000_Super_Inductive_System_Elite_pl

BTL-6000 Super Inductive System Elite

  • frekvence až 150 Hz
  • intenzita až 2,5 Tesla
  • fokusovaný aplikátor
  • 8.4” barevný dotykový displej
Produkty

BTL-6000 Super Inductive System Pro

  • frekvence až 60 Hz
  • intenzita až 2,5 Tesla
  • fokusovaný aplikátor
  • 5.7” barevný dotykový displej
BTL_SIS-Pro_product_473x245
Produkty

POMOCNÁ RUKA PRO PLICNÍ REHABILITACI

 

Plicní rehabilitace je první volbou, kterou můžete vyzkoušet, pokud mají vaši pacienti sníženou kapacitu plic!

Věděli jste, že Super Inductive System je špičková technologie založená na elektromagnetickém poli s vysokou intenzitou, vyvolávající intenzivní, ale přesto jemné, kontrakce dýchacích svalů?
Pro ty, kteří ji ještě nezkusili, právě nastal ten pravý čas!

BTL-6000_SIS_Pulmonary_480x250_v2

Vlastnosti a výhody

• bezobslužná terapie
 frekvence až do 150 Hz
intenzita až do 2,5 Tesla
• fokusovaný aplikátor
• intuitivní ovládání velkým barevným dotykovým displejem
• QUICK protokoly
• anatomická navigace
• databáze pacientů
• přednastavené protokoly a terapeutická encyklopedie
• variabilní rameno se 6 klouby
• monitor kvality pulzu
• přístrojový stolek

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Super Inductive System nabízí jedinečné technologické řešení. Důmyslná konstrukce aplikační cívky umožňuje kontinuální průběh terapie i v náročných provozních podmínkách, které odpovídají frekvenci až do 150 Hz a intenzitě 2,5 T. Jedinečný chladicí systém aplikační cívky umožňuje nejúčinnější chlazení a zajišťuje kontinuální režim terapie, která na přístroj klade maximální nároky.

Aplikátor i terapeutické rameno se 6 klouby jsou vyladěny do posledního detailu. Aplikátor je vybaven pohodlnou rukojetí připojenou k přístroji ramenem se 6 stupni volnosti, což znamená, že jej lze nastavit do jakékoliv požadované pozice.

Super_Inductive_System_applicator_technology_CZ

Fokusovaný aplikátor

SIS_Focused_field_applicators_CZ

Fokusovaný aplikátor

Fokusovaný aplikátor generuje elektromagnetické pole o intenzitě
až 2,5 T, díky kterému je terapie cílená a proniká do hluboko uložených tkání.

PRO ODBORNÍKY

LÉČBA BOLESTI

Díky širokému rozmezí stimulačních frekvencí, může být SIS indikován pro svůj analgetický účinek ve všech bolestivých stádiích. Princip tlumení bolesti vychází ze tří odlišných neurofyziologických tlumení bolesti, které se liší v rozmezí stimulační frekvence. Terapie SIS přináší okamžitou úlevu od bolesti a to u všech stavů, jak chronických, tak i akutních.

SIS_medical_background_graph_CZ

Porovnání poklesu bolesti před a po 5 až 10 terapiích výkonovým indukčním systémem. Výsledky jsou znázorněny na vizuální analogové stupnici. 87 % účastníků studie potvrdilo zmírnění bolestí. *

* KAZALAKOVA, Krasimira, Prof. Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological Disorders - A Pilot Study

 

KLOUBNÍ MOBILIZACE

Kloubní mobilizace je dosaženo díky repetitivní kontrakcí svalů, obklopujících kloubní pouzdro. Repetitivní kontrakce nahrazuje manuální kloubní mobilizaci, při které dochází k obnovení kloubní vůle.

HOJENÍ ZLOMENIN

Intenzivní elektromagnetické pole vede k hyperemizačně-trofotropickému účinku v postižené oblasti
a podporuje tvorbu vaskulárního a později chrupavčitého svalku. Následně dochází k postupné mineralizaci chrupavky a kostní remodelaci.

MYOSTIMULACE

Interakcí elektromagnetického pole a nervosvalové tkáně dochází k depolarizaci nervu a svalové kontrakci. Na základě zvolené stimulační frekvence může být SIS indikován pro svalovou facilitaci či posilování svalu.

REDUKCE SPASTICITY

Výkonový indukční systém inhibuje zvýšený svalový tonus pomocí jeho regulace přes míšní úroveň kontroly svalového tonu. Tohoto účinku lze vyžít zejména v léčbě spasticity u centrálních motorických postižení.

ODBORNÉ STUDIE

Klinická studie aplikace vysokoindukčního elektromagnetického pole na bolestivé stavy

Vysokoindukční elektromagnetické pole se využívá ve výzkumu, diagnostice i terapii různých centrálních a periferních poruch. V literatuře jsou technologie využívající tento fyzikální princip známy pod názvy: FMS, TMS, rTMS, MRI, ExMI a další. Pro potřeby této studie se soustředíme pouze na periferní aplikaci, která je vzhledem k transkraniální aplikaci rozšířena méně. Přihlédneme-li k tomu, že bolest provází téměř každou muskuloskeletální poruchu, je na místě hledat další možnosti jejího dlouhodobého ovlivnění. Několik studií se věnuje konkrétním efektům vysokoindukčního pole na lidskou tkáň. Analgetický efekt popisují Poděbradský (37), Lee (26) a Uher (44). V těchto studiích používali stimulátor dosahující frekvence 50 Hz. Ovlivňovali tedy bolest na základě endorfinové teorie bolesti ...

BTL_studie_SIS_REHABILITACE-A-FYZIKALNI-LEKARSTVI_03_2016_v2_nahled

Výkonová indukční stimulace v léčbě algických stavů muskuloskeletálního aparátu – pilotní studie

Výkonová indukční stimulace je metodou volby v léčbě algických stavů muskuloskeletálního aparátu v oblasti neurologie, ortopedie, rehabilitace a fyzikálního lékařství. Princip terapie spočívá v neinvazivním průniku a působení nestacionárního elektromagnetického pole na nervosvalovou tkáň, v níž indukuje elektrický proud. Působením pole na nervosvalovou tkáň se ovlivňuje neurofyziologický akční potenciál, vedoucí ke svalové kontrakci.

Cílem pilotní studie bylo ověřit bezprostřední analgetický účinek výkonové indukční stimulace přístroje BTL-6000 Super Inductive System (BTL Industries Ltd.) u algických stavů muskuloskeletálního aparátu.

BTL_studie_SIS_REHABILITACE-A-FYZIKALNI-LEKARSTVI_04_2016_v2_nahled

Repetitive peripheral magnetic stimulation as pain management solution in musculoskeletal and neurological disorders - a pilot study

Non-invasive therapeutic approaches without negative side-effects are desirable in pain condition treatment where the mobility limiting factor is also there. Repetitive peripheral magnetic stimulation (rPMS) is considered a promising curative method from different perspectives. Because of wide range of therapeutic effects, therapy is mainly indicated in musculoskeletal and neurological disorders. Aim of this study was to investigate pain relief effect and improving of the difficulties in performing Activities of Daily Living (ADL) achived byrPMS among patients with acute and chronic conditions assosiated with musculoskeletal and neurological painful disorders ...

BTL_studie_SIS_Repetitive-Magnetic-Stimulation_ENG_v2_nahled

Reference

Rehabilitační ústav Kladruby

„SIS používáme u svalových spasmů (deg. onemocnění a posttraumatické stavy páteře) u vrstvových syndromů paravertebrálního svalstva a u syndromu m. piriformis. Obojí je sice ovlivnitelné manuální léčbou, ale SIS ulehčuje práci tím, že dochází leckdy i po jediné expozici k uvolnění hypertonů a fyzioterapeut nemusí ztrácet čas. 
Z literatury jsou známy ještě indikace psychiatrické, zejména refrakterní deprese. Lze konstatovat, že při přihlédnutí ke kontraindikacím jde o léčbu bezpečnou, dle našich zkušeností vysoce účinnou a dosud bez pozorovatelných nepříznivých vedlejších účinků.“

MUDr. Jiří Jeřábek CSc.
Rehabilitační ústav Kladruby

BTL_reference_SIS_Kladruby

Nemocnice Česká Lípa

Koncem června 2016 proběhla v České Lípě první instalace nového přístroje BTL-6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM. 

„Před tím, než jsme se rozhodli novou technologii do naší nemocnice koupit, zapůjčili jsme si testovací přístroj. Vzhledem k naprosto průkazným účinkům léčby se primář a lékařský ředitel nemocnice MUDr. Vladimír Trenčiansky rozhodl přístroj BTL-6000 SIS Elite pro nemocnici v České Lípě pořídit.“

Mgr. Dana Šperlíková
nemocnice Česká Lípa

BTL_reference_SIS_Ceska_Lipa

TESTIMONIÁLY - VIDEA

BTL_testimonial_SIS_Zbynek-Teply

Zbyněk Teplý - fyzioterapeut

„Účinky byly prokázány ve studiích na pacientech a až 87 % pacientů popisuje zlepšení stavu. Využíváme tento léčebný přístroj především při úlevě od bolesti, jak akutní, tak chronické. Dále tento přístroj podporuje hojení zlomenin. Můžeme mobilizovat, odstraňujeme kloubní blokády, čili obnovujeme pohyblivost v kloubech včetně páteře. Důležitá je přesná diagnostika oblasti, kterou budeme ozařovat magnetickým polem a pak se dočkáme vynikajících výsledků."

BTL_testimonial_SIS_Efthimios-Kouloulas

MUDr. Efthimios Kouloulas, Ph.D.

„Rehabilitační centrum a Centrum pro léčbu bolesti Physiatriki poskytuje komplexní multidisciplinární léčbu pacientům s akutními, subakutními a chronickými bolestmi. Tým zdravotníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních pracovníků a psychologů, pod vedením lékaře, se zaměřují na samotného pacienta. Spoléháme se na využívání inovativních zdravotnických technologií, které zkracují dobu rehabilitace a maximalizují její efektivitu. Také klademe důraz na osobní přístup k pacientovi. BTL Výkonový indukční systém je součástí interdisciplinárního programu tlumení bolesti ve Physiatriki centru."

NEJČASTĚJŠÍ APLIKACE - VIDEA

 

Díky širokému rozmezí stimulačních frekvencí, může být SIS indikován pro svůj analgetický účinek ve všech bolestivých stádiích. Princip tlumení bolesti vychází ze tří odlišných neurofyziologických tlumení bolesti, které se liší v rozmezí stimulační frekvence. Terapie SIS přináší okamžitou úlevu od bolesti a to u všech stavů, jak chronických, tak i akutních.

BTL_aplikacni-video_SIS_inpingement-syndrom

Inpingement syndrom

V tomto videu uvidíte, jak léčit impingement syndrom pomocí BTL Výkonového indukčního systému. V rámci vyšetření, proveďte palpaci šlachových úponů m. biceps brachii, zjistěte pasivní rozsah pohybu a svalovou sílu ramenního pletence. Následně umístěte aplikátor na ramenní kloub ventrálně. Umístěte aplikátor tak, aby byl ve středu ramenního pletence. 
 

BTL_aplikacni-video_SIS_syndrom-karpaniho-tunelu

Syndrom karpálního tunelu

V tomto videu uvidíte, jak léčit syndrom karpálního tunelu pomocí BTL Výkonového indukčního systému. Před zahájením terapie je nutné důkladně vyšetřit pacienta. Proveďte neurologické vyšetření v oblasti zápěstí a předloktí.

BTL_aplikacni-video_SIS_vyhrez-plotenky

Výhřez meziobratlové ploténky

V tomto videu uvidíte, jak lze léčit výhřez meziobratlové ploténky pomocí BTL Výkonového indukčního systému. Vyšetřete palpačně gluteální svalstvo, abyste vyloučili další možnou etiologii, vyvolávající bolestivou projekci.

BTL_aplikacni-video_SIS_nervova-regenerace

Nervová regenerace

V tomto videu uvidíte, jak podpořit nervovou regeneraci pomocí BTL Výkonového indukčního systému. Proveďte neurologické vyšetření a testy svalové síly flexorů předloktí. Výsledky těchto vyšetření vypovídají o prodělané periferní paréze, u které se částečně obnovila svalová síla. Terapie bude aplikována na flexorech předloktí.

BTL_aplikacni-video_SIS_regenerece-zlomeniny

Hojení zlomeniny

V tomto videu uvidíte, jak léčit zlomeninu pomocí BTL Výkonového indukčního systému.

Terapie bude aplikována na zlomeninu holenní kosti. Terapii je možné aplikovat i přes sádrovou fixaci.

BTL_aplikacni-video_SIS_pateralni-tendinopatie

Paterální tendinopatie

V tomto videu uvidíte, jak léčit patelární tendinopatii pomocí BTL Výkonového indukčního systému. Pečlivě vyšetřete kloubní vůli pately, lig. patellae a měkké tkáně v oblasti kolenního kloubu. Následně určete bolestivou oblast.

BTL_aplikacni-video_SIS_facilitace-dychani

Facilitace dýchacích svalů

V tomto videu uvidíte, jak facilitovat dýchací svaly pomocí BTL Výkonového indukčního systému. Pro diagnostiku insuficience respiračních funkcí, můžete provést spirometrické vyšetření, konkrétně test maximální volní ventilace (MVV).

Pro obnovení dechové kapacity je nezbytné posílení dýchacích svalů.

BTL_aplikacni-video_SIS_posilovani-oslabenych-svalu

Posilování oslabených svalů

V tomto videu uvidíte, jak lze pomocí BTL Výkonového indukčního systému posilovat oslabené svaly a také jak předcházet svalové atrofii. V následující terapii vám ukážeme, jak lze pomocí svalové stimulace předcházet svalové atrofii a možnému vzniku proleženin v oblasti dolních končetin.

BTL_aplikacni-video_SIS_redukce-spasticity

Redukce spasticity

V tomto videu uvidíte, jak léčit spasticitu v oblasti horní končetiny pomocí BTL Výkonového indukčního systému. Vyšetřete svalový tonus předloktí a určete úroveň spasticity flexorů zápěstí. Terapie je prováděna ve 2 krocích. Nejprve je ošetřen spastický sval. Poté přemístěte aplikátor a pokračujte v druhé části terapie.

BTL_aplikacni-video_SIS_mobilizace-hrudni-patere

Mobilizace hrudní páteře

V tomto videu uvidíte, jak mobilizovat hrudní páteř pomocí BTL Výkonového indukčního systému.