Česky
Sledujte nás:

GLOREHA WORKSTATION

 

Základní vlastnosti

INTENZIVNÍ MOBILIZACE

GLOREHA umožňuje intenzivní motorické cvičení ruky, a to i v případě, že pacient není schopen aktivního pohybu.


SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU TERAPIE

Vizualizace (3D zobrazení ruky) usnadňuje pacientovi plánování dalšího volního pohybu a přispívá k motorickému učení díky plasticitě centrálního nervového systému.


ROZŠÍŘENÁ REALITA

Pacientova hybnost je stimulovaná volitelnými audiovizuálními efekty (slovní instrukce, barva pozadí, hudba).


AKTIVNÍ ÚČAST

Pokud terapeut nastaví pouze rámcový rozsah pohybu, pacient může dokončit pohyb zahájený přístrojem.


SVOBODNÝ POHYB

Pacient může volně pohybovat celou horní končetinou s dopomocí dynamické podpory paže.


FUNKČNÍ CVIČENÍ

Výsledek terapie je podpořen interakcí s reálnými předměty a aktivitami běžných denních činností.


PROPRICEPTIVNÍ CVIČENÍ

Systém umožňuje pacientovi trénovat rozpoznávání pohybů vykonávaných přístrojem a tím zlepšuje vnímání vlastního těla.

Nastavitelné parametry

• Cvičební plán
• Rozsahy pohybu pro jednotlivé prsty
• Délka cvičení
• Audiovizuální efekty
• Rychlost pohybu
• Hlasový a textový průvodce terapie
• Hudební podkres terapie

Ergonomie Gloreha Workstation

• Ergonomický stůl ve tvaru „C“
• Dynamická podpora paže - systém kompenzace hmotonosti
• Podpůrná dlaha pro funkční postavení zápěstí
• Příslušenství pro prsty se střední až vysokou spasticitou

Klinické výhody

• Zlepšení rozsahu pohybu kloubů prstů ruky
• Prevence ankylóz, kontraktur a dalších následků imobilizace
• Redukce bolesti, otoku a hypertonu
• Proprioceptivní stimulace
• Zlepšení kloubního metabolizmu, prokrvení a lymfatického oběhu
• Zachování funkční aferentace
• Zlepšení koordinace a funkční nezávislosti
• Nácvik úchopových funkcí

VIDEO

Gloreha_Workstation

Gloreha Workstation

Gloreha je ideální přístroj pro rehabilitaci ruky a zároveň celé horní končetiny. Cíle terapie mohou být přizpůsobeny přímo na míru individuálních potřeb pacienta. Lehká a komfortní rukavice umožňuje pacientovi zcela svobodný pohyb pro realizaci různorodých cvičení v libovolných pozicích ruky. Díky této vlastnosti lze pasivní cvičení kombinovat s libovolným aktivním cvičením.