Česky
Sledujte nás:

Gloreha Sinfonia je ...

Gloreha Sinfonia je robotický systém pro rehabilitaci ruky. Je ideální pro všechny fáze neurorehabilitace. Senzory, pohony, 3D animace, dynamická podpora paže: symfonie vlastností pro efektivní rehabilitaci. Klíčovým prvkem přístroje je senzomotorická rehabilitační rukavice podporující kloubní hybnost se schopností detekce volních pohybů. Každé cvičení je doplněné o multisenzorickou stimulaci a simultánní 3D animaci k rozvoji kortikální stimulace. Sinfonia rozpozná pacientovy pohyby a vzhledem k jeho schopnostem částečně nebo úplně pomůže s provedením pohybu. Unikátní vlastností Gloreha Sinfonia je pokročilý přístrojový mirror therapy. Pohyby, které pacient vykoná zdravou rukou, jsou v reálném čase přenášeny na paretickou ruku.

Klíčovou vlastností je ...

 

Klíčovou vlastností Glorehy Sinfonie je senzomotorická rehabilitační rukavice podporující kloubní hybnost ruky se současnou schopností detekcí aktivních pohybů. Rukavice nabízí všechny modality terapií zahrnující pasivní mobilizaci, aktivně-asistovanou mobilizaci a aktivní cvičení – hry. Gloreha Sinfonia je fantastickým prostředkem pro funkční regeneraci. Pacientova horní končetina není limitována v pohybech žádnou překážkou, a proto je zajištěn její volný pohyb. Během terapie mohou být využívány reálné předměty.

Gloreha software poskytuje mnoho možností. Například: video náhled, přizpůsobitelné hlasové vedení, zaznamenávání výsledků, interaktivní hry.

Gloreha_Sinfonia_Klicova_vlastnost

Rehabilitace pro každého pacienta

PASIVNÍ

Terapie řízená přístrojem. Rukavice mobilizuje klouby prstů ruky.

BILATERÁLNÍ

Terapie řízená pacientem. Díky unikátním vlastnostem senzomotorické rukavice mohou být pohyby vykonávané zdravou rukou simultánně provedeny na postižené ruce.

AKTIVNĚ-ASISTOVANÁ

Rukavice snímá pacientovy aktivní pohyby a pomáhá pouze v případě nutnosti, nebo po celou dobu cvičení mírně dopomáhá.

AKTIVNÍ

Gloreha Sinfonia poskytuje široké spektrum motivačních, variabilních a přizpůsobitelných cvičení, ve kterých pacient trénuje aktivní pohyby ruky.

Hlavní výhody

SENZOMOTORICKÁ RUKAVICE

Rehabilitační rukavice podporující kloubní hybnost ruky se současnou schopností detekcí aktivních pohybů.

FUNKČNÍ CVIČENÍ

Gloreha Sinfonia podporuje nácvik běžných denních činností (zacílení, uchopení, manipulaci a uvolnění běžných předmětů).

PODPORA ODLEHČENÍ

Systém Gloreha Sinfonia obsahuje dvě dynamické podpory rukou poskytující kompenzaci vůči gravitaci a tím umožňují snadnější provedení zamýšlených pohybů a zároveň zapojení celé horní končetiny.

VIZUALIZACE PROVEDENÍ TERAPIE

Video-náhled ukáže cíl terapie a podpoří motorické učení.

VIRTUÁLNÍ REALITA

Multisenzorická stimulace je spojena s cvičením a zahrnuje 3D animaci pacientovy ruky.

ANALÝZA VÝKONNOSTI

Software zobrazuje výsledky každého pacientova cvičení a tím ho motivuje k další práci.

GLOREHA ZNAMENÁ POBAVENÍ

Interaktivní hry stimulují pacienta k vyšší aktivitě a tím přispívají ke zdokonalení hybnosti.

MONITOROVÁNÍ VÝKONNOSTI, KROK ZA KROKEM

Všechna pacientova data jsou během terapií zaznamenávána. Kliničtí pracovníci tak mohou sledovat a analyzovat výkonnost a zároveň tisknout intuitivní grafy. Pacient může dostat přímou zpětnou vazbu o svém zlepšování.

Indikace

Gloreha může být použita u širokého spektra pacientů s parézou nebo plegií ruky po postižení centrálního a periferního nervového systému nebo míchy. Pacient může být po celou dobu rehabilitace veden přístrojem. Aktivně asistovaná terapie a funkční cvičení je navrhováno pro pacienty s částečnou hybností. Interaktivní hry jsou doporučeny pro zkvalitnění pohybů (koordinace, rychlost, obratnost) v pokročilé fázi rehabilitaci.

Gloreha se zároveň s podporou funkční hybnosti ruky zaměřuje na podporu neuroplasticity pomocí audio-vizuálních efektů a bilaterálního cvičení.

Gloreha je účinným přístrojem v pooperační fázi léčby a během post-akutní fázi léčby mnoha nemocí.

Klinické výhody

• Zlepšení rozsahu pohybu kloubů prstů ruky
• Prevence ankylóz, kontraktur a dalších následků imobilizace
• Redukce bolesti, otoku a hypertonu
• Zlepšení kloubního metabolizmu, prokrvení a lymfatického oběhu
• Proprioceptivní stimulace
• Zachování funkční aferentace
• Nácvik úchopových funkcí
• Zlepšení koordinace a funkční nezávislosti

VIDEO

Gloreha_Sinfonia

Gloreha Sinfonia

je nejpokročilejší verze Glorehy pro rehabilitaci horní končetiny. Je ideální pro všechny neurorehabilitační fáze. Hlavním prvkem Sinfonie je senzomotorická rehabilitační rukavice podporující kloubní hybnost se schopností detekce volních pohybů. Každé cvičení je obohacené o multisenzorickou stimulaci a simultánní 3D animaci k rozvoji kortikální stimulace. Sinfonia rozpozná pacientovy pohyby a vzhledem k jeho schopnostem, částečně nebo úplně pomůže s provedením pohybu.

Galerie