Česky
Sledujte nás:

Základní vlastnosti

BTL-Cardiology-ECG_S-line_-pl

Kompatibilita se všemi EKG BTL

Ve standardní konfiguraci je software BTL CardioPoint-Ergo dodáván s jednotkou BTL-08 SD3 EKG. Tento EKG přístroj je vybaven vlastní tiskárnou a baterií, díky čemuž může být použit nezávisle na počítači a síti elektrické energie jako přenosné zařízení. Ostatní EKG modely (kromě SD1) mohou být také připojeny k softwaru CardioPoint-Ergo.

BTL-Cardiology_ST-maps_vector2

ST Mapy

St mapy jsou grafickým nástrojem, který zobrazuje prostorovou orientaci ST odchylek (deviací), které jsou patrné na první pohled a nepřehlédnutelné. Jsou dva druhy ST map: Levá reprezentuje vertikální sekci, pravá reprezentuje horizontální sekci. Sekvence svodů ve vertikální rovině je dána použitím svodového uspořádání Cabrera systému, takže zobrazení odpovídá aktuální orientaci každého svodu.

BTL-Cardiology_QT-module2

QT Modul

QT modul je unikátní nástroj hodnotící riziko náhlého úmrtí pacienta, jehož příčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndrom je charakteristický prodlouženým QT (QTc). Použitím standardizované tangenciální metody lze změřit QT (QTc) a přesně určit jeho délku i když není patrná izolinie.

BTL_Cardiology_Automatic-stress-test-protocol

Automatický zátěžový protokol

BTL CardioPoint-Ergo automaticky spočítá zátěž na základě KUP 2008 směrnic. Pacient je testován a hodnocen na základě optimalizované zátěže, vycházející z jeho osobních dat.

BTL-Cardiology_Risk-scoring

Risk skóre

Nástroj Risk Skóre používá výsledky měření pro automatickou predikci rizika úmrtí pacienta a definuje riziko kardiovaskulárních poruch.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálním a kompletním řešením, které integruje diagnostické modality, jako klidové EKG, zátěžový test, EKG Holter, ABPM a spirometrii do jediné unifikované platformy. Obsáhlé možnosti diagnostických, grafických a síťových konfigurací umožňují tuto SW platformu přizpůsobit potřebám uživatele, místo toho aby se přízpůsoboval uživatel.

Přehled funkcí

  E300 E600
Podpora automatického měření NIBP Yes Yes
ST nastavení –modifikace pozice J bodu Pozice J bodu může být určena před, v průběhu a také po ukončení zátěžového testu pro přesné měření odchylek ST segmentu. Yes Yes
Editor profilu zátěžového testuUmožňuje modifikaci stávajících zátěžových protokolů a také vytvářet protokoly nové. Yes Yes
Trendy HR, ST, BP a zátěže Yes Yes
Automatická & manuální kontrola zátěže Yes Yes
Kontrola odpadlých elektrodUpozorňuje v případě špatně připojených elektrod. Yes Yes
Vytváření profilůV profilech může každý uživatel BTL stress-test definovat vlastní přednastavení (jako například rozložení EKG signálu, tisk zprávy, diagnostická nastavení atd.). Tato přednastavení jsou uložena a mohou být kdykoliv, jednoduše, použita při zahájení zátěžového testu.   Yes
Zmrazení signálu & prohlíženíJe možné kdykoliv, v průběhu zátěžového testu, zmrazit a prohlížet EKG signál. Toto je vhodné obzvláště v případech, kdy je v signálu EKG zachycena důležitá údálost.   Yes
QT modulQT modul je unikátní nástroj, hodnotící riziko náhlého úmrtí pacienta, jehož příčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndrom je charakteristický prodlouženým QT (QTc). Použitím standardizované tangenciální metody lze změřit QT (QTc) a přesně určit jeho délku i když není patrná izolinie.   Yes
Detekce arytmií & analýzyVždy když v průběhu zátěžového testu dojde k arytmii, zobrazí se varovná značka nad EKG signálem a objeví se v grafů trendů. Arytmie mohou být také prohlíženy později, po ukončení zátěže.    Yes
Risk skóreNástroj Risk skóre automaticky interpetuje naměřená data zátěžového testu pro atomatickou predikci rizika úmrtí pacienta a výskytu kardiovaskulárních poruch.   Yes
ST mapySt mapy jsou grafickým nástrojem, který zobrazuje prostorovou orientaci ST odchylek (deviací), které jsou patrné na první pohled a nepřehlédnutelné. Jsou dva druhy ST map: Levá reprezentuje vertikální sekci, pravá reprezentuje horizontální sekci. Sekvence svodů ve vertikální rovině je dána použitím svodového uspořádání Cabrera systému, takže zobrazení odpovídá aktuální orientaci každého svodu.   Yes
Určení maximální zátěžePřed zahájením každého zátěžového testu je určena maximální úroveň zatížení pacienta, vycházející z jeho demografických dat.  Pro predikci maximálního zatížení, mohou být použity různé normy (Cooper, Jones, Morris, StJames, Washington, KUP 2008).   Yes
RampaLze přepnout z klasického schodového protokolu na rampu kdykoliv během testu   Yes
Měřítko pro manuální měřeníS tímto měřítkem lze měřit různé intervaly a amlitudy EKG křivky.   Yes
Reliéfová mapaReliéfová mapa je nástroj, který umožňuje sledovat vývoj ST segmentu v jednom zobrazení.   Yes

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz