Česky
Sledujte nás:

Náhlá srdeční zástava u mladých lidí

 

Náhlá srdeční zástava (SCD – Sudden Cardiac Death) je mezi mladými lidmi nejčastější příčinou úmrtí v průběhu cvičení. V mládí, do 35 let, je SCD většinou způsobena komorovou arytmií. Tato arytmie často vyplývá z dědičných onemocnění, jako je např. hypertrofická kardiomyopatie (HCM), arytmogenní dysplazie pravé komory (ARVD), dilatační kardiomyopatie nebo různé typy kanálopatií. Rovněž je třeba zvážit poruchy vedení vzruchu, např. Wolffův-Parkinsonův-Whiteův (WPW) syndrom. V 80% případů se nevyskytují žádné předchozí varovné symptomy SCD, takže její první výskyt může mít fatální následky. Sport zvyšuje riziko vzniku SCD 2,8 krát.

BTL_Cardiology_SDS_graf

SCREENING MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT

Nedávné směrnice Evropské kardiologické společnosti (ESC) stanovují, že screening před vlastním sportovním soutěžením je efektivní metodou prevence náhlé srdeční smrti. U osob mladších 35 let se doporučuje provádět klidové EKG vyšetření a zaměřovat se na kardiomyopatie a kanálopatie pomocí BTL SDS. U starších osob by měl být screening zaměřen i na detekci známek ischemie. Toto lze vyšetřit kombinací BTL SDS a ergometrie.

Hlavní výhody

BTL-cardiology-SDS-minimize-misdiagnoses_icon_2017

Minimalizace chybné diagnózy u sportovců

U 60 % sportovců a jiných profesionálů dochází k adaptaci na zátěž, vzniká tzv. srdce sportovce. Použití Seattle kritérií snižuje počet falešně pozitivních EKG screeningů ze 17 % na 4,2 %, a to i v případě screeningu sportovců či jiných profesionálů.

BTL-cardiology-SDS-98-sensitivity_icon_2017

98% citlivost automatizované interpretace

SDS modul byl klinicky testován a vyvinut ve spolupráci s pražskou nemocnicí FN Motol a výsledky byly představeny v roce 2015 na konferenci organizované Asociací pro evropskou pediatrii a kongenitální kardiologii.

BTL-cardiology-SDS-evaluation-time_icon_2017

Vyhodnocení za 5 minut

Během prospektivní studie bylo lékaři vyhodnoceno 71 % záznamů za méně než 5 minut a 55 % záznamů dokonce za méně než 2 minuty.

BTL-cardiology-SDS-visualized-results_icon_2017

Unikátní vizualizované výsledky

BTL CardioPoint® vám jako jediný software umožňuje detailní vizuální kontrolu jakékoliv podezřelé části EKG rytmu a její porovnání s normálními limity.

BTL-cardiology-SDS-Seattle-criteria-compliance_icon_2017

100% splnění Seattle kritérií

Na základě Seattle kritérií poskytuje modul screeningu náhlé srdeční zástavy (SDS – Sudden Death Screening) u klidového EKG vysoce citlivou automatizovanou interpretaci. BTL CardioPoint® SDS modul automaticky kontroluje všech 16 kritérií na základě kombinace
více než 90 EKG měření. V souladu se Seattle kritérii a s ohledem na měření standardu QTC, nepoužívá průměrovaný medián; místo toho dokáže přímo měřit všechny vybrané komplexy P-QRS-T.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz