Česky
Sledujte nás:

Náhlá srdeční zástava u mladých lidí

 

Náhlá srdeční zástava (SCD – Sudden Cardiac Death) je mezi mladými lidmi nejčastější příčinou úmrtí v průběhu cvičení. V mládí, do 35 let, je SCD většinou způsobena komorovou arytmií. Tato arytmie často vyplývá z dědičných onemocnění, jako je např. hypertrofická kardiomyopatie (HCM), arytmogenní dysplazie pravé komory (ARVD), dilatační kardiomyopatie nebo různé typy kanálopatií. Rovněž je třeba zvážit poruchy vedení vzruchu, např. Wolffův-Parkinsonův-Whiteův (WPW) syndrom. V 80% případů se nevyskytují žádné předchozí varovné symptomy SCD, takže její první výskyt může mít fatální následky. Sport zvyšuje riziko vzniku SCD 2,8 krát.

BTL_Cardiology_SDS_graf

SCREENING MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT

Nedávné směrnice Evropské kardiologické společnosti (ESC) stanovují, že screening před vlastním sportovním soutěžením je efektivní metodou prevence náhlé srdeční smrti. U osob mladších 35 let se doporučuje provádět klidové EKG vyšetření a zaměřovat se na kardiomyopatie a kanálopatie pomocí BTL SDS. U starších osob by měl být screening zaměřen i na detekci známek ischemie. Toto lze vyšetřit kombinací BTL SDS a ergometrie.

Hlavní výhody

BTL-cardiology-SDS-minimize-misdiagnoses_icon_2017

Minimalizace chybné diagnózy u sportovců

U 60 % sportovců a jiných profesionálů dochází k adaptaci na zátěž, vzniká tzv. srdce sportovce. Použití Seattle kritérií snižuje počet falešně pozitivních EKG screeningů ze 17 % na 4,2 %, a to i v případě screeningu sportovců či jiných profesionálů.

BTL-cardiology-SDS-98-sensitivity_icon_2017

98% citlivost automatizované interpretace

SDS modul byl klinicky testován a vyvinut ve spolupráci s pražskou nemocnicí FN Motol a výsledky byly představeny v roce 2015 na konferenci organizované Asociací pro evropskou pediatrii a kongenitální kardiologii.

BTL-cardiology-SDS-evaluation-time_icon_2017

Vyhodnocení za 5 minut

Během prospektivní studie bylo lékaři vyhodnoceno 71 % záznamů za méně než 5 minut a 55 % záznamů dokonce za méně než 2 minuty.

BTL-cardiology-SDS-visualized-results_icon_2017

Unikátní vizualizované výsledky

BTL CardioPoint® vám jako jediný software umožňuje detailní vizuální kontrolu jakékoliv podezřelé části EKG rytmu a její porovnání s normálními limity.

BTL-cardiology-SDS-Seattle-criteria-compliance_icon_2017

100% splnění Seattle kritérií

Na základě Seattle kritérií poskytuje modul screeningu náhlé srdeční zástavy (SDS – Sudden Death Screening) u klidového EKG vysoce citlivou automatizovanou interpretaci. BTL CardioPoint® SDS modul automaticky kontroluje všech 16 kritérií na základě kombinace
více než 90 EKG měření. V souladu se Seattle kritérii a s ohledem na měření standardu QTC, nepoužívá průměrovaný medián; místo toho dokáže přímo měřit všechny vybrané komplexy P-QRS-T.