Česky
Sledujte nás:

Nastavení rehabilitace

Guided mode – pacient je naprosto pasivní a požadovaný pohyb koná pouze ReoGo
Initiated mode – pacient je pasivní a udává pouze prvotní impuls, kterým směrem se má pohyb ubírat. Zbytek práce obstará ReoGo.
• Step Initiated mode – pacient vydává průběžně impulsy, které vždy vystřídá krátký pohyb ReoGo. Takto probíhá terapie „Krok po kroku“.
• Follow Assist mode – pacient se pohybuje požadovaným směrem vlastní silou, ale směr je udržován ReoGo.
• Free mode – pacient se pohybuje k cíli naprosto sám bez asistence ReoGo.

Cvičební program

Do cvičebního programu Reo Go lze zařadit široké spektrum pacientů od subakutních po chronické stavy. Implementovaná vizualizace intenzivně motivuje pacienta ke spolupráci, čímž zvyšuje intenzitu cvičení. Vizualizace zahrnuje typická neurologická cvičení i specificky vyvinuté cvičící hry pro ještě větší atraktivitu pro pacienta. Reo Go díky precizní evidenci progresu v léčbě zlepšuje významně management pacienta. Reo Go kromě předprogramovaných terapeutických postupů umožňuje plánování, změnu a uložení jednotlivých cvičebních postupů.

Indikace a kontraindikace

Indikace:
• Zabránění srůstu kostí a kloubů a vzniku kontraktur
• Zlepšení rozsahu pohybu pacienta
• Zlepšení funkční schopnosti horní končetiny

Kontraindikace:
• Těžké zrakové nebo kognitivní poruchy
• Těžká spasticita

Terapeutická cvičení

Terapeutická cvičení
ReoGo má knihovnu s širokou škálou cvičení pro různé cíle rehabilitace. Terapeut může zvolit jednotlivé cvičení nebo sadu cvičení zaměřených na dosažení konkrétního léčebného cíle. Terapeut rovněž může nahrávat zcela nová cvičení. (obrázky ukazují možnosti cvičení – tah vpřed, 2D cvičení, horizontální abdukce, 3D cvičení, silová cvičení).


Velký počet her koncipovaných pro zefektivnění léčby a motivaci pacienta
ReoGo obsahuje množství zábavných her, které podporují motivaci pacienta při léčbě funkčních dysfunkcí horní končetiny.


Zpětná vazba, možnosti grafického vyjádření progrese, srovnávání na mikro i makro úrovni
ReoGo poskytuje terapeutovi možnost sběru dat z jednotlivých cvičení, které je možno převádět na mikroúrovni (na úrovni jednoho cvičení) do grafů, které přehledně ilustrují vývoj léčby pacienta. Jsou sbírána data týkající se např. vyvíjené síly pacienta, přesnosti, plynulosti pohybu apod. Tyto informace jsou užitečné pro korekci nastavení parametrů aktuálního cvičení.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Praktičnost
ReoGo je ideální pro běžný zátěžový provoz, kdy je potřeba během krátké chvíle jednoduše obsloužit velké množství pacientů.

Prostorová nenáročnost
Robotický systém ReoGo je prostorově nenáročný. Zabere celkově maximálně 4 m2.

Mobilita
Systém je opatřen manipulačními kolečky a je možno ho jednoduše převézt z místa na místo.

Adaptabilita systému
Díky pěti provozním režimům (operačním módům) je pacientovi přesně přiřazen cvičební režim, který odpovídá jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu resp. jeho progresu v léčbě. Není zde mód pouze pro zcela plegické pacienty a pacienty, kteří jsou schopni cvičit sami, ale je zde možnost ještě třech dalších mezistupňů.

VIDEO

BTL_Reo_Go_video

ReoGo je světově nejpokročilejší 3 dimenzionální robotický systém pro funkční terapii horní končetiny. Je navržen tak, aby usnadnil a umožnil trojrozměrné pohyby paže pacienta prostřednictvím robotického plně motorizovaného systému.