Česky
Sledujte nás:

PRODUKTY

BTL_HandTutor_product_473x245

HandTutor

  • Systém HandTutor se skládá z bezpečné a komfortní rehabilitační rukavice s pozičními a rychlostními senzory
  • Motivační a zpětnovazební herní úkoly procvičuji pacienta v jeho vlastním rozsahu pohybu
Produkty
BTL_ArmTutor_product_473x245

ArmTutor

  • Systém ArmTutor se skládá z bezpečné a komfortní ortézy s pozičními a rychlostními senzory
  • ArmTutor má vestavěn nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze
Produkty
BTL_LegTutor_product_473x245

LegTutor

  • Systém LegTutor se skládá z bezpečné a komfortní ortézy s pozičními a rychlostními senzory, které citlivě zaznamenávají pozici a pohyb ve třech rovinách (3D) kolene a kyčle
Produkty
BTL_3DTutor_product_473x245

3DTutor

  • Systém 3DTutor je bezdrátové zpětnovazební rehabilitační zařízení, které lze použít na izolovaných kloubech hlavy, trupu, horních a dolních končetinách
Produkty

VLASTNOSTI A VÝHODY

• Systém Medi Tutor se skládá z jednotlivých modulů Hand Tutor, Arm Tutor, Leg Tutor a 3D Tutor
• Tyto moduly využívají pokročilý rehabilitační software
• Medi Tutor je určen pro pacienty rehabilitačních klinik
• Pokročilý rehabilitační software obsahuje celou řadu motivačních, zpětnovazebních herních úkolů
• Rehabilitační systém Medi Tutor optimalizuje pacientovy motorické, senzorické a kognitivní schopnosti

PRO ODBORNÍKY

ZAŘÍZENÍ MEDI TUTOR JE JEDINEČNÝ, ZPĚTNOVAZEBNÍ, HERNĚ MOTIVAČNÍ, REHABILITAČNÍ SYSTÉM.

Systém Medi Tutor se skládá z jednotlivých modulů Hand Tutor, Arm Tutor, Leg Tutor a 3D Tutor. Tyto moduly využívají pokročilý rehabilitační software. Medi Tutor je určen pro pacienty rehabilitačních klinik, soukromých klinik a pro použití během domácího doléčovacího procesu pod dohledem tele-rahabilitace. Systém je určen pacientům s pohybovou disfunkcí hlavy, trupu, horních a dolních končetin.

Pokročilý rehabilitační software obsahuje celou řadu motivačních, zpětnovazebních herních úkolů, které vedou pacienta k izolovanému, a/nebo koordinovanému pohybu jediným, nebo několika klouby. Takto řízená cvičení pomáhají v prevenci vývoje kompenzačních pohybových návyků. Každé cvičení může terapeut přizpůsobit individuálně vzhledem k aktuálním schopnostem pacienta. Terapeut může detailně analyzovat a ukládat data o rozsahu pacientova pohybu, analyzovat průběh vlastního pohybu a sledovat progres v léčbě. Rehabilitační systém Medi Tutor optimalizuje pacientovy motorické, senzorické a kognitivní schopnosti a umožňuje pacientům pokrok ve funkčních schopnostech a zvyšuje kvalitu jejich života.

TELE-REHABILITACE S MEDI TUTOR

Systém Medi Tutor je kromě klinického použití určen také k doléčovací fázi pacienta pomocí tzv. tele-rehabilitace.

Cvičení v módu tele-rehabilitace je minimálně časově náročné pro terapeuta s maximálním efektem a komfortem
pro pacienta.

tele_rehabilitace_meditutor

Indikace

• ortopedické úrazy
• po-operační stavy
• mozkové příhody
• obrna
• úrazy hlavy
• úrazy páteře
• popáleniny
• Parkinsonova choroba
• roztroušená skleróza
• poškození periferních nervů, vč. poraněni brachiálního plexu
• oslabené svaly
• Sudeckův syndrom
• vývojové poruchy u dětí

REFERENCE - VIDEA

BTL_HandTutor_video_03

Využití přístroje v Kennedy Krieger Institute, USA

Video je zaměřené na aktivní terapii horních končetin s využitím zpětnovazebního systému u pacienta po míšní lézi. Pacient aktivně procvičuje horní končetinu v oblasti ramenního kloubu pomocí systému 3D Tutor a prsty ruky pomocí systému HandTutor. Videem provází ergoterapeutka, která popisuje praktické vlastnosti systému a využití pro tele-rehabilitaci.

BTL_HandTutor_video_02

Televizní reportáž využití přístroje, FOX, Turecko

Video je zaměřené na aktivní terapii celé pohybové soustavy s využitím zpětnovazebního systému. Pacient aktivně procvičuje horní končetinu pomocí systému ArmTutor a HandTutor. Dolní končetinu pacient procvičuje pomocí systému LegTutor, a to v pozici vestoje. Systém lze využívat ve všech vývojových pozicích.

BTL_HandTutor_video_01

Moderní způsob rehabilitace ruky, Polsko

Video je prezentováno v rámci televizního pořadu „Vaše zdraví“. Využití systému HandTutor ve zdravotnickém zařízení „Stanley Centrum Medyczne“ v Poznani.

BTL_BalanceTutor_video_04

BalanceTutor v nemocnici Aita Menni, Španělsko

Dr. Juan Ignacio Marín z nemocnice Aita Menni popisuje zkušenosti se systémem BalanceTutor.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz