Česky
Sledujte nás:

Základní vlastnosti

• Mechanické rameno umožňující ideální rozsah pohybu ramenního kloubu ve 3D prostoru
• Analýza pohybu a grafické znázornění naměřených hodnot
• Počítačové vyhodnocení a srovnání s referenčními indexy
• Možnost sestavení cvičebního programu „na míru“
• Možnost cvičení v plném odlehčení, částečném odlehčení či naopak posilování cvičením v řízeném odporu
• 3 nezávislé jednotky pro ovládání síly působící na jednotlivé svalové skupiny
• Vhodný pro rehabilitaci po operacích a úrazech ramenního kloubu a při neurologickém postižení horní končetiny

Robotický systém

Mechanické rameno je vybaveno čtyřmi rozsahy „volnosti pohybu“ a nabízí tak pacientovi svobodu pohybu ramenního kloubu v rámci trojrozměrného prostoru. Každý jednotlivý pohyb je navíc okamžitě detekován. Podobně jak tomu bylo doposud, pacient i zde kopíruje předem určené trajektorie dle počítačové obrazovky, čímž dochází k maximálně komplexní exploraci, kterou kloub umožňuje. Tyto pohyby jsou však nyní přesně zaznamenávány pro následné vyhodnocení a porovnání s referenčními indexy, které terapeutovi poskytují možnost sestavit přesný rehabilitační program vytvořený přímo „na míru“ danému pacientovi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Elevace 0° - 180°
Abdukce 0° - 180°
Horizontální abdukce; addukce 45°; 135°
Vnější rotace; vnitřní 90°; 90°
F1 Elevace 50 Nm a 100 PSI
F2 Abdukce 50 Nm a 100 PSI
F2 vnit. rot vněj. rot. 50 Nm a 100 PSI
Vzorkovací frekvence 20 Hz
Síťové napájení 24 VL DC
PC rozhraní RS 232

Galerie

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz