Česky
Sledujte nás:

PRŮLOMOVÁ TERAPIE

 Až 70 % pacientů po iktu a dalších neurologických či ortopedických problémech upadne v 1. roce po propuštění z nemocnice. Nejvíce pádů nastává během chůze.

Unikátní technologie přístroje BalanceTutor vychází z konceptu využití neočekávaných posturálních perturbací a následné reaktivní posturální odpovědi. Umožňuje vyvolat zakopnutí nebo uklouznutí. Tato pokročilá technologie využívá pohybu platformy ve směru medio/laterálním a předo/zadním; vestoje, při chůzi nebo běhu. K procvičování posturální kontroly dochází v přesné fázi chůze, na kterou se chce terapeut soustředit. Tyto vlastnosti umožňují použít BalanceTutor u širokého spektra indikací. Je to jediný rehabilitační systém, který využívá pokročilý patentovaný 4D perturbační pohyblivý pás, pohybové senzory a přizpůsobitelné motivační hry.

Co je to posturální perturbace?

Posturální perturbace je náhlá změna podmínek, která vyvolá vychýlení postury z rovnovážného stavu. 

Co je to reaktivní posturální kontrolovaná odpověď?

Reaktivní posturální kontrolovaná odpověď je automatická reakce (reflex) iniciovaná prostřednictvím neočekávané posturální perturbace tak, aby byla zachována posturální stabilizace. Může být zlepšována pomocí cvičení.

 

BTL_BalanceTutor_04

Vlastnosti a výhody

• rychlé a jednoduché nastavení
• programovatelná manuální/automatická posturální perturbace
• široká škála rehabilitačních protokolů
• měření a zaznamenávání výsledného působení tlaku na podložku (CoP)
• motivační a přizpůsobitelné hry
• objektivní vyhodnocení a dokumentace pacientova progresu

REHABILITACE PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

REAKTIVNÍ POSTURÁLNÍ REAKCE

Existující výzkumné studie ukazují na zvýšenou frekvenci pádů u pacientů s RS oproti průměrné populaci i oproti populaci v seniorském věku (Cattaneo, 2002). Pády u pacientů s RS vedou ke ztrátě nezávislosti a také ke zkrácení života a jeho kvality (Finlayson, 2006). Inovativní terapie pomocí pokročilého přístroje BalanceTutor umožňuje terapeutům vyvolat posturální perturbaci. Tato pokročilá technologie využívá 4D pohybu platformy, zatímco pacient stojí, jde nebo běží. Tradiční přístup rehabilitace je zaměřen hlavně na proaktivním přístupu. Klinický výzkum ukázal, že navíc k proaktivnímu přístupu musí být terapie doplněna o cílený reaktivní trénink. Jedinečná technologie systému BalanceTutor poprvé umožňuje nácvik reaktivních posturálních reakcí vestoje nebo při chůzi.

BTL_BalanceTutor_02

Pomocí přístroje BalanceTutor jsme schopni pozitivně ovlivňovat posturální kontrolovanou odpověď. Zároveň s tím se u pacientů s RS zlepšuje kloubní a svalová koordinace a celkově se pozitivně rozvíjí kvalita i kvantita chůze.

LITERATURA
1. Cattaneo D, De Nuzzo C, Fascia T, Macalli M, Pisoni I, Cardini R. Risk of falls in subjects with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83(6):864–67.
2. Finlayson ML, Peterson EW, Cho CC. Risk factors for falling among people aged 45 to 90 years with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(9):1274–79.

Klinické aplikace

 • Podpora zatížení
 • Specifická aktivace jednotlivých svalů nebo svalových skupin
 • Multifunkční lokomoční trénink
 • Časoprostorová nervosvalová koordinace
 • Schopnost automatického nastavení posturální stability
 • Zdokonalení kompenzačního kroku
 • Optimalizace kontroly síly
 • Senzomotorika a vestibulární systém
 • Zlepšení svalové síly, kloubní stabilizace a koordinace

Oblasti použití

REHABILITACE V GERIATRII

 • Prevence pádů
 • Trénink stability a svalové síly

REHABILITACE V ORTOPEDII

 • Operace kloubu / zlomenina
 • Amputace / protetika
 • Distorze

REHABILITACE V NEUROLOGII

 • Cévní mozková příhoda
 • Traumatické poranění mozku
 • Roztroušená skleróza
 • Dětská mozková obrna
 • Parkinsonova choroba
 • Poranění periferních nervů

REHABILITACE U VESTIBULÁRNÍHO APARÁTU

 • Závratě způsobené poruchou vestibulárního systému

VÝZKUM

SPORTOVNÍ MEDICÍNA

 • ACL/PCL rehabilitace
 • Svalová / šlachová distenze
 • Svalové posílení
 • Trénink automatické reakce
 • Kloubní stabilizace
 • Koordinace

Roztroušená skleróza

BTL_BalanceTutor_video_06

Léčba roztroušené sklerózy

Pomocí přístroje BalanceTutor jsme schopni pozitivně ovlivňovat posturální kontrolovanou odpověď. Zároveň s tím se u pacientů s RS zlepšuje kloubní a svalová koordinace a celkově se pozitivně rozvíjí kvalita i kvantita chůze.

BTL_BalanceTutor_video_03

Léčba roztroušené sklerózy II.

Existující výzkumné studie ukazují na zvýšenou frekvenci pádů u pacientů s RS oproti průměrné populaci i oproti populaci v seniorském věku (Cattaneo, 2002). Pády u pacientů s RS vedou ke ztrátě nezávislosti a také ke zkrácení života a jeho kvality (Finlayson, 2006). Inovativní terapie pomocí pokročilého přístroje BalanceTutor umožňuje terapeutům vyvolat posturální perturbaci.

BalanceTutor ve sportu

BTL_BalanceTutor_video_05

BalanceTutor v Realu Rociedad

Španělský fotbalový klub Real Sociedad využívá pro hráče přístroj Balance Tutor od listopadu 2016. Cílem terapie s přístrojem BT je prevence poranění a zkrácení období rekonvalescence. V profesionálním fotbalu absentují hráči jednoho týmu v průměru 900 dní za sezónu. Díky neočekávaným perturbacím, které indukují sérii neuromotorických reflexů, vyvolává BT reaktivní posturální reakce a generuje procesy vedoucí ke kloubní stabilitě a prevenci budoucích poranění.

.

BTL_BalanceTutor_video_02

BalanceTutor ve sportu

Cílem terapie s přístrojem BT je prevence poranění. Díky neočekávaným perturbacím, které indukují sérii neuromotorických reflexů, vyvolává BT reaktivní posturální reakce a generuje procesy vedoucí ke kloubní stabilitě. Zásadním cílem je zkrátit období rekonvalescence a zabránění relapsu.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
 • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
 • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz