Česky
Sledujte nás:

Základní vlastnosti

BTL_Cardiology_Excelent-signal-quality2

Vynikající kvalita signálu

BTL Holter disponuje vynikající kvalitou signálu i v případě zhoršených podmínek (např. rychlé pohyby). Díky tomu je dosažena výrazná úspora času při verifikaci automaticky naměřených diagnostických dat.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálním a kompletním řešením, které integruje diagnostické modality, jako klidové EKG, zátěžový test, EKG Holter, ABPM a spirometrii do jediné unifikované platformy. Obsáhlé možnosti diagnostických, grafických a síťových konfigurací umožňují tuto SW platformu přizpůsobit potřebám uživatele místo toho, aby se přizpůsoboval uživatel.

Přehled funkcí

  H100 H300 H600
Víceúrovňový vzor templátůProgram umožňuje RYCHLE a SNADNĚ zpracovat morfologii stahů do templátů a jejich podskupin, čímž velmi usnadňuje diagnostiku arytmií. Yes Yes Yes
Analýza rytmuTento nástroj uživateli poskytuje přehled všech poruch rytmu v záznamu. Nástroj nabízí zobrazení, analýzu a v případě potřeby rychlou a přímou úpravu. K dispozici je také tabulka arytmie s časovým rozvojem v závislosti na časovém úseku. Yes Yes Yes
Grafické rozdělení vzoruTento velmi pokročilý nástroj je určen pro hromadné zpracování nehomogenních skupin vzorů. Umožňuje rychlý přístup k těm vzorům, se kterými si uživatel přeje pracovat.     Yes
Detekce kardiostimulátoruProgram nabízí přehled všech stimulovaných srdečních stahů a kontrolu správné činnosti PM   Yes Yes
Analýza kardiostimulátoruZákladní analýza kardiostimulátoru doplněná o interaktivní grafy a možnosti detekce „fail to sense“ a „fail to capture“ pro vyhodnocení správné funkčnosti stimulátoru.     Yes
HRV tabulkový přehledProgram nabízí analýzu naměřených parametrů HRV v časové a frekvenční doméně, vypsaných do přehledné statistické tabulky pomocí grafu jednotlivých HRV parametrů. Yes Yes Yes
HRV trendyAnalýza variability tepové frekvence pomocí grafů jednotlivých statistických veličin, tachogramu a PSD grafu. PSD graf (z angl. Power Spectral Density) lze navíc použít pro komplexní hodnocení zdraví pacienta (kvalita spánku, vliv parasympatiku a sympatiku, detekce „syndromu vyhoření“ apod.).   Yes Yes
ST tabulkový přehledV přehledné tabulce zobrazuje statistické hodnocení ST segmentu z celého záznamu. Yes Yes Yes
ST trendyZobrazuje grafy časového vývoje ST segmentu v průběhu celého záznamu. ST změny lze přímo porovnávat s trendy TF a případně dalšími grafy (např. graf pacientské aktivity). K dispozici je tabulka ischemických změn, ukazující na absolutní a relativní hodnoty ve všech hodnocených svodech.   Yes Yes
QT, QTc tabulkový přehledV přehledné tabulce zobrazuje statistické hodnocení QT a QTc.   Yes Yes
QT, QTc trendyHodnocení QT a QTc lze provádět v grafech zobrazujících časový vývoj těchto hodnot.   Yes Yes
QT/RR a QT/HR grafyQT(c)/RR a QT(c)/HR dává informaci o závislosti QT na tepové frekvenci.     Yes
PQ tabulkový přehledPQ hodnoty jsou zobrazeny v přehledné tabulce v hodinových, denních nebo bdění/spánek periodách.     Yes
PQ trendyPQ jsou uvedné v časovém úseku. Všechny abnormality (příliš vysoké nebo nízké hodnoty) jsou zvýrazněny.     Yes
PQ/RR a PQ/HR grafyPQ lze analyzovat i v grafu PQ/RR, dávajícím informaci o závislosti PQ na tepové frekvenci..     Yes
Monitorování aktivity pacientaHolterovská jednotka obsahuje vestavěná čidla pohybu, jejichž zásluhou uživatel přesně vidí, ve kterých časových úsecích pacient vykonával fyzicky náročné činnosti. Tato informace je vhodná obzvláště pro přesnější určení času, kdy pacient chodí spát, doby spánku a času probouzení. Výsledky lze přímo srovnávat s trendy HR.     Yes
WaterfallNástroj Waterfall zobrazuje za sebou seřazené srdeční stahy v průřezovém pohledu. Použitím tohoto nástroje lze prohlížet jakékoliv nepravidelnosti signálu (deformce, změna směru, změny průběhu intervalu, ectopie, predčasné stahy) .     Yes
Relief mapRelief tool gives a completely different look at an ECG signal. Instead of the normal ECG waveform, it displays the data in wavy plane. Aligning the data into this format makes it possible to read information that cannot be read from the classic ECG signal display as easily. The Relief tool displays the cardiac events in a different context and in a broader range than any other classic tool for ECG signal processing and representation.     Yes
PoincaréPoincaré graf sumarizuje kompletní, dokonce i několikadenní holterovskou nahrávku v jediném grafu. Z tohoto grafu lze na první pohled určit arytmie vyskytující se v signálu a vyhodnotit variabilitu tepové frekvence.     Yes
TachogramTachogram znázorňuje RR hodnoty v čase. Všechny abnormality (příliš vysoké nebo nízké hodnoty) jsou zvýrazněny. Jakákoliv podezřelá hodnota může být označena a vyhodnocena v EKG záznamu.     Yes
PSD GrafPSD napomáha při diagnostice chronické únavy, poruch spánku nebo snydromu vyhoření.     Yes

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz