Česky
Sledujte nás:

BTL CardioPoint-Net je řešením pro ...

CardioPoint-NEToffice

... pro ordinace

BTL CardioPoint-NEToffice podporuje komunikaci s běžně používaným softwarem správy lékařské praxe. Integrováním BTL CardioPoint do softwarového programu ordinace se kardiovaskulární vyšetření mohou stát přirozenou součástí každé ambulantní praxe.

CardioPoint-NETclinic

... pro kliniky

BTL CardioPoint-NETclinic je řešení, které přináší snadné propojení jednotlivých počítačů s BTL CardioPoint. Síť umožňuje sdílení kompletních kardiologických záznamů včetně pacientských údajů v rámci daného zdravotnického zařízení.

BTL CardioPoint-NETclinic má své místo jak na specializovaných kardiologických klinikách, tak v klinických zařízeních poskytujících komplexní zdravotní péči.

CardioPoint-NEThospital

... pro nemocnice

BTL CardioPoint-NEThospital zajišťuje snadný přístup ke kardiovaskulárním vyšetřením ve velkých zdravotnických zařízeních, které denně poskytují zdravotní péči několika stovkám pacientů. Umožňuje komunikaci mezi systémem BTL CardioPoint a nemocničním informačním systémem (NIS) pomocí světově nejrozšířenějšího komunikačního standardu HL7.

Tento způsob komunikace umožňuje efektivnější pacientskou logistiku a lékařům z celé nemocnice poskytuje přístup k výsledkům kardiovaskulárních vyšetření.

VLASTNOSTI A VÝHODY

  STANDARD PREMIUM

INTEGRACE DO SYSTÉMŮ TŘETÍCH STRAN (NAPŘ. EHR, AIS...)

   
Vytvoření/aktualizace pacienta v BTL CardioPoint ze systému třetí strany pomocí pluginu HL7, GDT nebo BTL Medicus Yes Yes
Odeslání závěrečné zprávy a lékařského závěru zpět do systému třetí strany pomocí pluginu HL7, GDT nebo BTL Medicus Yes Yes
Spuštění/editace vyšetření přímo ze systému třetí strany pomocí pluginu GDT nebo BTL Medicus Yes Yes

NEZÁVISLÁ SÍŤ BTL CARDIOPOINT

   
Možnost sdílet pacientské informace Yes Yes
Možnost sdílet kompletní údaje o vyšetření Yes Yes
Možnost sdílet závěrečné zprávy Yes Yes
Možnost simultánního přístupu k výsledkům vyšetření z více počítačů v síti Yes Yes
Všechna data jsou uložena na určeném disku v šifrovaném formátu Yes Yes

ARCHIVACE

   
Možnost archivace dat vyšetření Yes Yes
Možnost archivace závěrečných zpráv v PACS pomocí komunikace DICOM Yes Yes
Možnost prohlížení výsledků vyšetření v jakémkoliv prohlížeči PACS Yes Yes
Podpora DICOM Encapsulated PDF Storage Yes Yes
Podpora DICOM Secondary Capture Image Storage Yes Yes
Podpora DICOM Multi-frame True  Color SC Storage Yes Yes
Možnost exportu závěrečných zpráv ve formátech PDF, SVG nebo JPEG Yes Yes
Možnost exportu kompletních dat vyšetření v  patentovaném formátu BTL (mewzip) Yes Yes

KONEKTIVITA HL7

   
Komunikace BTL CardioPoint s NIS (nemocniční informační systém)    
Odeslání lékařského závěru a PDF zprávy zpět do HIS pomocí příkazu HL7 Yes Yes
Odeslání výsledků pozorování, když vyšetření dosáhne určitého stavu zpět do NIS pomocí příkazu HL7   Yes
Komunikace NIS s BTL CardioPoint    
Vytvoření pacienta v BTL CardioPoint pomocí příkazu HL7   Yes
Aktualizace pacienta v BTL CardioPoint pomocí příkazu HL7   Yes
Sloučení pacientů v BTL CardioPoint pomocí příkazu HL7   Yes
Odeslání žádosti o pracovní seznam do BTL CardioPoint pomocí příkazu HL7   Yes
Aktualizace objednávky vyšetření pomocí příkazu HL7   Yes
Možnost zrušení objednaného vyšetření pomocí příkazu HL7   Yes

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz