Česky
Sledujte nás:

Základní vlastnosti

BTL-CardioPoint-CPET-measurement-accuracy

Přesnost měření

Otočné rameno umožňuje použití velmi krátkých pacientských hadiček. V krátkých hadičkách nedochází k míchání jednotlivých vzorků plynů a výsledkem je přesnější měření.

BTL-CardioPoint-CPET-minimum-flow-resistance

Minimální průtokový odpor

Průtokoměr neobsahuje žádné pohyblivé díly a způsobuje tak minimální odpor proudění vzduchu. Nízká cena průtokoměru umožňuje i jeho jednorázové použití.

BTL-CardioPoint-CPET-optimized-data-display_2

Optimalizované zobrazení dat

Vertikálně umístěné monitory umožňují pohodlně sledovat dechové křivky současně s EKG. EKG software je perfektně synchronizovaný se softwarem pro analýzu plynů. Pro jakýkoliv EKG strip se automaticky zobrazí příslušná dechová data a naopak.

BTL-CardioPoint-CPET-comfortable-calibration_2

Komfortní kalibrace

Ergonomické umístění kalibračního válce a nádoby s kalibračním plynem výrazně usnadňuje kalibraci systému. Kalibrační válec je pevně uchycen k pracovní stanici a během kalibrace ho tak není nutné držet v rukou. Tlaková nádoba je zase snadno na dosah ruky, odpadá tak nutnost obcházet pracovní stanici pro otevření/zavření ventilu.

BTL_CardioPoint_SDS_logo_2

SDS Modul

Sudden Death Screening (SDS) modul je jedinečný nástroj pro prevenci náhlé srdeční zástavy, která patří k nejčastějším příčinám úmrtí mladých sportovců. Pro dosažení maximálního komfortu byl modul SDS integrován do rutinního vyšetření EKG. Hlavními výhodami jsou: okamžité vyhodnocení, minimalizace chybé diagnózy, vynikající citlivost a unikátní vizualizované výsledky.

BTL_CPET_video_Kreuziger_Strachova

Roman Kreuziger ve sportovním centru VO2MAX

„Průběh zátěžového testu se nastavuje na konkrétní potřeby klienta a na jeho začátku můžeme pro větší bezbečnost naměřit klidové EKG. Potom následuje instruktáž, jak samotný test bude probíhat a pak přistupojeme k samotnému testu." ve videu popisuje Šárka Strachová.

TECHNICKÉ PARAMETRY

O2 senzor Ultrarychlý elektrochemický
CO2 senzor Infračervený
Senzor průtoku Bez pohyblivých částí
Může být použit jednorázově i opakovaně (je-li dezinfikován)
Rozsah měření průtoku – 18 l/s
Přesnost – 2% nebo 50 ml/s
Mrtvý prostor – 36 ml
Podporovaný EKG software BTL CardioPoint-Ergo
Podporovaný EKG hardware BTL-08 SD3
BTL-08 MT Plus
BTL-08 LT, LT Plus, LC, LC Plus
Kalibrace Kalibrace průtoku pomocí 3 l kalibračního válce
Kalibrace plynových senzorů pomocí kalibračního plynu (15% O2, 6% CO2)
Hlavní měřené & počítané parametry W - zátěž
MET - metabolický ekvivalent
VE - minutová ventilace
VT - dechový objem
fR - dechová frekvence
VO2 - spotřeba kyslíku
VO2 max - maximální spotřeba kyslíku
VO2 max/kg - maximální spotřeba kyslíku/kg váhy
VCO2 - výdej oxidu uhličitého
VCO2 max - maximální výdej oxidu uhličitého
OUES - efektivita vstřebávání kyslíku (oxygen uptake efficiency slope)
RER - respirační kvocient
REE - bazální energetický výdej
EE - energetický výdej
HR - tepová frekvence
pO2 - frakce O2
pCO2 - frakce CO2
PETO2 - parciální tlak O2 na konci výdechu
PETCO2 - parciální tlak CO2 na konci výdechu
FVC - usilovná vitální kapacita
SVC - klidová vitální kapacita
MVV - maximální minutová ventilace
IC - inspirační kapacita při zátěži
Vyhodnocení Hodnocení anaerobního prahu
Interpretace aerobní kapacity
Měření před/po
Analýza krevních plynů
Kalorimetrie – hodnocení energetického výdeje a spalování tuků
QT modul – hodnocení syndromu dlouhého QT
Risk skóre – Duke, Detrano, St. James, VA referral, ST-HR index
Automatická detekce arytmií
ST mapy – vizualizace ST segmentu pro hodnocení ischemické choroby srdeční

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz