Česky
Sledujte nás:

Základní vlastnosti

BTL-CardioPoint-CPET-measurement-accuracy

Přesnost měření

Otočné rameno umožňuje použití velmi krátkých pacientských hadiček. V krátkých hadičkách nedochází k míchání jednotlivých vzorků plynů a výsledkem je přesnější měření.

BTL-CardioPoint-CPET-minimum-flow-resistance

Minimální průtokový odpor

Průtokoměr neobsahuje žádné pohyblivé díly a způsobuje tak minimální odpor proudění vzduchu. Nízká cena průtokoměru umožňuje i jeho jednorázové použití.

BTL-CardioPoint-CPET-optimized-data-display_2

Optimalizované zobrazení dat

Vertikálně umístěné monitory umožňují pohodlně sledovat dechové křivky současně s EKG. EKG software je perfektně synchronizovaný se softwarem pro analýzu plynů. Pro jakýkoliv EKG strip se automaticky zobrazí příslušná dechová data a naopak.

BTL-CardioPoint-CPET-comfortable-calibration_2

Komfortní kalibrace

Ergonomické umístění kalibračního válce a nádoby s kalibračním plynem výrazně usnadňuje kalibraci systému. Kalibrační válec je pevně uchycen k pracovní stanici a během kalibrace ho tak není nutné držet v rukou. Tlaková nádoba je zase snadno na dosah ruky, odpadá tak nutnost obcházet pracovní stanici pro otevření/zavření ventilu.

BTL_CardioPoint_SDS_logo_2

SDS Modul

Sudden Death Screening (SDS) modul je jedinečný nástroj pro prevenci náhlé srdeční zástavy, která patří k nejčastějším příčinám úmrtí mladých sportovců. Pro dosažení maximálního komfortu byl modul SDS integrován do rutinního vyšetření EKG. Hlavními výhodami jsou: okamžité vyhodnocení, minimalizace chybé diagnózy, vynikající citlivost a unikátní vizualizované výsledky.

BTL_CPET_video_Kreuziger_Strachova

Roman Kreuziger ve sportovním centru VO2MAX

„Průběh zátěžového testu se nastavuje na konkrétní potřeby klienta a na jeho začátku můžeme pro větší bezbečnost naměřit klidové EKG. Potom následuje instruktáž, jak samotný test bude probíhat a pak přistupojeme k samotnému testu." ve videu popisuje Šárka Strachová.

TECHNICKÉ PARAMETRY

O2 senzor Ultrarychlý elektrochemický
CO2 senzor Infračervený
Senzor průtoku Bez pohyblivých částí
Může být použit jednorázově i opakovaně (je-li dezinfikován)
Rozsah měření průtoku – 18 l/s
Přesnost – 2% nebo 50 ml/s
Mrtvý prostor – 36 ml
Podporovaný EKG software BTL CardioPoint-Ergo
Podporovaný EKG hardware BTL-08 SD3
BTL-08 MT Plus
BTL-08 LT, LT Plus, LC, LC Plus
Kalibrace Kalibrace průtoku pomocí 3 l kalibračního válce
Kalibrace plynových senzorů pomocí kalibračního plynu (15% O2, 6% CO2)
Hlavní měřené & počítané parametry W - zátěž
MET - metabolický ekvivalent
VE - minutová ventilace
VT - dechový objem
fR - dechová frekvence
VO2 - spotřeba kyslíku
VO2 max - maximální spotřeba kyslíku
VO2 max/kg - maximální spotřeba kyslíku/kg váhy
VCO2 - výdej oxidu uhličitého
VCO2 max - maximální výdej oxidu uhličitého
OUES - efektivita vstřebávání kyslíku (oxygen uptake efficiency slope)
RER - respirační kvocient
REE - bazální energetický výdej
EE - energetický výdej
HR - tepová frekvence
pO2 - frakce O2
pCO2 - frakce CO2
PETO2 - parciální tlak O2 na konci výdechu
PETCO2 - parciální tlak CO2 na konci výdechu
FVC - usilovná vitální kapacita
SVC - klidová vitální kapacita
MVV - maximální minutová ventilace
IC - inspirační kapacita při zátěži
Vyhodnocení Hodnocení anaerobního prahu
Interpretace aerobní kapacity
Měření před/po
Analýza krevních plynů
Kalorimetrie – hodnocení energetického výdeje a spalování tuků
QT modul – hodnocení syndromu dlouhého QT
Risk skóre – Duke, Detrano, St. James, VA referral, ST-HR index
Automatická detekce arytmií
ST mapy – vizualizace ST segmentu pro hodnocení ischemické choroby srdeční