Česky
Sledujte nás:

BE UNLIMITED. BE FLEXI.

Představte si EKG, které se vejde do kapsy a dokáže vám poskytnout neomezenou flexibilitu. Bezdrátově odesílá záznamy na platformu BTL CardioPoint a stává se tak flexibilním systémem, který vám ulehčí práci nejen v nemocnici nebo ordinaci, ale také v terénu.

473×245_FLEXI_unit

BEZDRÁTOVÝ ZÁTĚŽOVÝ TEST

Bezdrátový zátěžový test

  • Skvělý signál EKG
  • Snížení pohybových artefaktů
  • Diagnostické nástroje BTL CardioPoint
473×245_STRESS-TEST-CARDIO-FLEXI

Základní vlastnosti

BTL_ICON_unlimited-mobility3

Neomezená mobilita

Nezáleží na tom, zda je pacient v ordinaci, nebo vyšetřujete v terénu. Díky bezdrátovému EKG jste stále připojeni. Objevte malé bezdrátové EKG, které bude přínosem jak pro vás, tak pro pacienty. 

BTL_ICON_excellent-ECG-readability

Vynikající čitelnost záznamů

Stabilita a jasná viditelnost zobrazení všech důležitých parametrů od P vln až po poslední QRS činí EKG signál BTL legendárním.

BTL_ICON_052_target_2_RGB

Jistota v diagnostice

BTL CardioPoint poskytuje vše, co potřebujete pro určení správné diagnostiky - jasný signál EKG a jedinečné diagnostické nástroje bez ohledu na to, zda je váš pacient dítě, sportovec nebo senior.

ikony_Simple_Adaptive_transparent_2_ch

Jednoduchý & adaptivní

Uživatelské rozhraní BTL CardioPoint je optimalizováno na nejnižší možný počet kliků PC myší. EKG záznamy je možné sdílet s dalšími pracovními stanicemi v rámci počítačové sítě (BTL NETwork) a mohou být dále exportovány do ambulantních nebo nemocničních systémů prostřednictvím HL7, DICOM nebo GDT protokolů. Díky těmto vlastnostem je ovládání tohoto SW snadné a lze ho přizpůsobit specifickým potřebám každého pracoviště.

BTL-Cardiology_ST-maps_vector2

ST Mapy

ST mapy jsou grafickým nástrojem, který zobrazuje prostorovou orientaci ST odchylek (deviací), které jsou patrné na první pohled a nepřehlédnutelné. Jsou dva druhy ST map: Levá reprezentuje vertikální sekci, pravá reprezentuje horizontální sekci. Sekvence svodů ve vertikální rovině je dána použitím svodového uspořádání Cabrera systému, takže zobrazení odpovídá aktuální orientaci každého svodu.

BTL-Cardiology_QT-module2

QT Moduly

QT modul je unikátní nástroj, hodnotící riziko náhlého úmrtí pacienta, jehož příčinou je „Long QT syndrome“ LQTS. Tento syndrom je charakteristický prodlouženým QT (QTc). Použitím standardizované tangenciální metody lze změřit QT (QTc) a přesně určit jeho délku i když není patrná izolinie.

BTL-Cardiology_ECG_comparison

EKG Komparátor

Tento nástroj umožňuje porovnávání ekg záznamů, pořízených v různých obdobích u jednoho pacienta. To umožňuje hodnocení změn ekg v průběhu času (např. po podání medikací atd.).

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálním a kompletním řešením, které integruje diagnostické modality, jako klidové EKG, zátěžový test, EKG Holter, ABPM a spirometrii do jedinné unifikované platformy. Obsáhlé možnosti diagnostických, grafických a síťových konfigurací umožňují tuto SW platformu přizpůsobit potřebám uživatele, místo toho aby se přízpůsoboval uživatel.

Galerie

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz