Česky
Sledujte nás:

Robotický exoskeleton ALEX

 

ALEx je založen na inovativním designu, který využívá nový systém řízení pohybu tak, aby zajistil pacientům maximální jednoduchost pro nasazení a nastavení, nízká hmotnost exoskeletonových paží a jejich konstrukce zajišťuje využití maximálního prostoru při používání. ALEx je certifikovaný zdravotnický prostředek třídy IIa.

 

Alex_400x267

 

Design ALEx přístroje vychází z dlouholeté tradice robotického designu vyvinutého v laboratoři PERCRO v Scuola Superiore Sant’Anna a jejich aplikace v klinické rehabilitaci po cévní mozkové příhodě (CMP).

Rehabilitace pomocí Alex

Benefity pro rehabilitaci

 

Robotická zařízení mohou nabídnout vysokou intenzitu a frekvenci opakování při poskytování rehabilitační léčby. Zároveň je možné kontinuální sledování výkonu a jednotlivých parametrů pohybu, díky čemuž je možné přizpůsobit obtížnost terapie vzhledem k individuálním potřebám jedince. 

Navíc exoskeletonové paže dovolují dosáhnout kontroly pohybu jednotlivých pohybů kloubů a točivých momentů.

ALEx nabízí asistovanou terapii při provádění komplexního pohybu celé horní končetiny: úroveň asistence může být upravena buď automaticky, nebo manuálně na základě potřeb jednotlivých pacientů.  ALEx je konfigurován se dvěma exoskeletonovými pažemi, díky nimž je umožněna terapie jak levé, tak pravé horní končetiny a to i v bilaterálním módu.

 

Alex_320x213_1
Alex_320x213
Alex_320x213_1_2

ALEx je doporučen pro rehabilitaci různého druhu patologií horních končetin, jako jsou neurologické, muskuloskeletální a ortopedické poruchy či dysfunkce a to zejména: 

Cévní mozková příhoda
ALEx lze úspěšně využít pro neuromotorickou rehabilitaci horních končetin. Aktivně asistovaný mód může být upraven pro jednotlivé klouby horních končetin, přičemž mechanický systém přístroje zajišťuje vysoké bezpečnostní standardy pro pacienty. 

Rehabilitace ramenního kloubu
Díky selektivní kontrole rozsahu pohybu a zatížení jednotlivých kloubů může být ALEx využit i pro rehabilitaci po operaci ramenního kloubu.
 

 

Proč využít ALEx pro rehabilitaci horní končetiny?

1.) JEDINEČNÝ ROZSAH POHYBU 

Exoskeletonové paže byly navrženy tak, aby splňovaly maximální schopnosti pohybu zdravého člověka. Díky inovativní a patentované struktuře exoskeletonových paží může být zajištěn téměř plný rozsah pohybu zdravého člověka. Zajišťuje rehabilitaci funkčních pohybů, které jsou součástí každodenního života, jako je péče o sebe, oblékání či stravování se. 

2.) SELEKTIVNÍ KLOUBNÍ KONTROLA

Terapie může být přizpůsobena potřebám jedince, lze individuálně nastavit rozsah pohybu a úroveň terapie pro ramenní a loketní kloub. 

3.) RŮZNÉ MÓDY ASISTENCE

Díky redundantnímu snímání dokáže ALEx detekovat i nejmenší záměr o provedení pohybu a nabízí různou úroveň asistence na základě potřeb pacienta. Přístroj je indikován pro rehabilitaci horní končetiny jak pro akutní tak chronická stádia po cévní mozkové příhodě.

4.) EXTRÉMNĚ LEHKÁ KONSTRUKCE SE SNADNÝM NASAZOVÁNÍM

Nastavení a přizpůsobení exoskeletonové paže konkrétnímu jedinci je extrémně jednoduché. Díky lehké struktuře může pacient paží snadno pohybovat bez větší zátěže. 

5.) START AND PLAY

Není nutná složitá kalibrace k tomu, aby se ALEx mohl začít používat. Díky senzorům polohy je ALEx možný začít používat bez nutnosti kalibrace na začátku.
 

 

Základní vlastnosti

Každá exoskeletonová paže rehabilitačního zařízení ALEx snímá 6 stupňů volnosti horní končetiny. Exoskeleton nabízí 4 motorizované klouby a zároveň senzory pro snímání pohybu robotické paže pro ramenní a loketní kloub (ramenní kloub – abdukce, addukce, zevní a vnitřní rotace, flexe a extenze, loketní kloub – flexe a extenze) a 2 senzory pro snímání pohybu předloktí a zápěstí (pronace, supinace, dorzální a palmární flexe).

Díky speciálnímu designu exoskeletonových paží a jejich lehké struktuře je nasazení velmi jednoduché. Nastavení paže lze snadno přizpůsobit konkrétním antropometrickým parametrům jedince. ALEx umožňuje terapii až v rozsahu pohybu 90 % zdravého člověka. Umožňuje poskytnout robotickou asistenci během vykonávání přirozených pohybů v prostoru. 
 

Galerie

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz