Česky
Sledujte nás:

MOBILNÍ ANALÝZA CHŮZE

Analýza chůze slouží jako důležitý nástroj pro lékaře a ostatní zdravotníky s cílem posoudit stereotyp chůze a vzory vztahující se k funkčním omezením v důsledku neurologických nebo ortopedických omezení. Vyhodnocování a interpretace změn v charakteristikách chůze (např. rychlost, trvání kroku, délka kroku, šířka kroku, variabilita kroku) se staly důležitým nástrojem pro předpovídání rizika pádu. Tyto studie byly prováděny za použití stacionárních běžících pásů nebo přenosných optometrických systémů a chůzových podložek.

Nicméně tato analýza je časově náročná a nákladná a získané laboratorní údaje nemusí být zcela přenositelné do běžného denního života. Například starší osoby mají tendenci chodit průměrnou vyšší rychlostí při chůzi delší (více než 20 m), než na kratší vzdálenosti (méně než 10 m). Parametry chůze jsou spolehlivější, když je hodnocena na vzdálenost nejméně 20 m. Z tohoto důvodu by měla být analýza chůze provedena mimo laboratoř nebo na běžícím páse. Kromě toho je analýza chůze prováděná mimo laboratoř jednodušší a s nižšími náklady. Tyto mobilní systémy jsou vhodné pro vyhodnocení chůze mimo laboratoř.

RehaGait-1

VYHODNOCENÍ DAT

 

RehaGait je ideálním přístrojem pro analýzu poruch chůze. Jeho modulární design znamená, že může být použit pro široký rozsah aplikací s vynikajícími výsledky, například pro poruchy chůze způsobené cévní mozkovou příhodou, Parkinsonovou chorobou, ortopedickými příčinami nebo věkem.

Prakticky lze použít u všech pacientů, u kterých jste zvyklí provádět chůzové testy (analýzu chůze). Nehraje roli, zda pacient jde po chodbě kliniky, je v tělocvičně nebo parku, systém je fl exibilní a může být použit ve všech lokalitách a zároveň poskytuje přesné měření během několika málo sekund. To jednoduše znamená možnost analyzovat pacientovu chůzi v běžných denních podmínkách.

RehaGait-vyhodnoceni_dat-2

HLAVNÍ PŘEDNOSTI V POROVNÁNÍ S CHŮZOVÝMI LABORATOŘEMI

  • přenositelnost
  • rychlé a jednoduché použití 
  • bez nároků na prostor
  • okamžité objektivní výsledky
  • detailní analýza
  • spolehlivost
  • nízkonákladovost

REHAGAIT ANALYZER

RehaGait-silueta_1

REHAGAIT ANALYZER

Parametry

• frekvence kroku
• délka kroku
• počet kroků
• rychlost
• fáze chůze
• fáze běhu
• úhel chodidla
• cirkumdukce

RehaGait-silueta_2

REHAGAIT ANALYZER PRO

Parametry

• frekvence kroku
• délka kroku
• počet kroků
• rychlost
• fáze chůze
• fáze běhu
• úhel chodidla
• cirkumdukce
+ Úhel v hlezenním kloubu
+ Úhel v kolenním kloubu
+ Úhel v kyčelním kloubu

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz