Česky
Sledujte nás:

PRODUKTY PRO ELEKTROTERAPII

TECHNICKÉ PARAMETRY

  BTL-5000 
series
BTL-4000
Smart & Premium
Elektrodiagnostika Yes Yes
Galvanický proud Yes Yes
Diadynamické proudy Yes Yes
Träbert Yes Yes
Faradický Yes Yes
Neofaradický Yes Yes
Exponencialní pulzy Yes Yes
Pulzy s exponenciálním náběhem Yes Yes
Pravoúhlé pulzy Yes Yes
Ruská stimulace Yes Yes
Stimulační pulzy Yes Yes
Lichoběžníkové pulzy   Yes
Šikmé pulzy Yes Yes
Kombinované pulzy Yes Yes
TENS Yes Yes
NPHV   Yes
Sekvence Yes Yes
2-pólová interference Yes Yes
4-pólová interference Yes Yes
Izoplanární a vektorové pole Yes Yes
Přerušované pulzy Yes Yes
Leducův proud Yes Yes
H-vlny Yes Yes
Mikroproudy Yes Yes
Středofrekvenční vlny Yes Yes
Spastická stimulace dle Hufschmidta Yes Yes
Spastická stimulace – dle Jantsche   Yes
HVT No Yes
IG pulzy   Yes
Modulovaný pulzní proud   Yes
VMS proud   Yes
Kotzův proud   Yes
EPIR - elektrická post-izometrická relaxace   Yes

Yes Standard
No Optional
Poznámka: přesné napětí je v závislosti na modelu