Česky
Sledujte nás:

PRODUKTY

Fotona SmoothTM

Již více než 15 let je společnost Fotona v čele výzkumu laserové gynekologie a vyvíjí revoluční, minimálně invazivní procedury založené na maximálně efektivních laserech vlnové délky Er: YAG a Nd: YAG. Vyvrcholením tohoto rozsáhlého výzkumu a vývojové činnosti je platforma FotonaSmooth™, řada bezkontaktních, neinvazivních gynekologických laserů, které poskytují bezkonkurenční výsledky s bezkonkurenční snadností aplikace, bezpečností a účinností.

Fotona_Smooth
Produkty

Hlavní výhody laserů Fotona v gynekologii

• minimálně invazivní procedury
• kontrolovaná koagulace
• větší pohodlí pacienta, méně prostojů, kratší doba nutná k zotavení
• hemostatický účinek při současné dezinfekci
• velké množství procedur bez potřeby anestezie
• velice přesná léčba s možností selekce tkáně
• snadný přístup do těžko dostupných míst

LASERY FOTONA V GYNEKOLOGII

Laserové systémy nejvyššího výkonu

S více než 45 lety zkušeností v oblasti laserové technologie, je řada estetických laserových systémů Fotona špičkou v oboru díky své nové úrovni inovace a výkonu. Fotona je uznávána jako světový lídr v oblasti estetických aplikací a technologií, úzce spolupracuje s předními univerzitami a lékařskými výzkumnými centry po celém světě.

Chcete-li zvýšit výkonu CO2 laseru a umožnit tak ještě účinnější léčbu, přišla společnost Fotona jako první výrobce na světě s vlnovou délkou Er: YAG v gynekologii. Lasery Fotona Er: YAG lasery, jako Fotona Smooth XS, mají nastavitelné režimy studené až teplé ablace, které umožňují větší míru přesnosti, jakož i kontrolovanou míru krvácení a koagulační účinky. Multi-aplikační lasery FotonaSmooth SPdisponují také rovnoměrně absorbovanou laserovou délkou Nd: YAG, která proniká hlouběji do tkáně a vytváří v ní zpevňovací efekt. Kombinace obou vlnových délek nabízí méně invazivní charakter zákroku a účinnější klinické a estetické léčebné procedury.

Široká škála gynekologických ošetření

Lasery Fotona nabízejí výjimečnou všestrannost - od jemné ablace po neablativní tepelné procedury. Bezpečná, testovaná a osvědčená řešení jsou k dispozici pro širokou škálu gynekologických aplikací, od jednoduchého odstranění lézí až po nekrvavé a vysoce přesné řezání.

Procedury, jako je např. laserové odstranění HPV lézí z děložního čípku, léčbu kondylomat, balanitid a další laserové operace, lze úspěšně provádět lasery společnosti Fotona.

Nejnovější inovativní řešení v oblasti laserových technologií společnosti Fotona rovněž vede k vývoji zcela nových, minimálně invazivních gynekologických zákroků při léčbě inkontinence a syndromu vaginálního uvolnění.

ZÁKROKY V GYNEKOLOGII

IncontiLaseTM

IncontiLase™ je patentovaná neinvazivní procedura laseru Er: YAG k léčbě mírné a středně těžké stresové inkontinence, na základě neablativní fototepelné stimulace kolagenu neogenezí, smršťováním a zpevňováním tkáně vaginální sliznice a na kolagen bohaté endopelvické povázky, čímž následně vzniká větší opora močového měchýře.

Indikace pro léčbu IncontiLase je mírná až střední stresová a smíšená inkontinence (SUI). Předběžné klinické studie ukazují, že léčba je efektivní, snadno proveditelná a bezpečná.

BTL_Fotona_esteticka-medicina_2cols_incontilase

Jak IncontiLase™ funguje?

  • Vlnová délka 2940 nm neablativního laseru Er: YAG s patentovanou technologií "Smooth-mode" tepelně ovlivňuje vaginální tkáň, stimuluje remodelaci kolagenu a syntézu nových kolagenových vláken v oblasti vestibulu a ústí uretry, stejně tak i v oblasti podél přední poševní stěny.
  • Konečný výsledek neogeneze kolagenu představuje zmenšení a zpevnění vaginální sliznice a na kolagen bohaté endopelvické povázky, čímž následně vzniká větší opora močového měchýře a dochází k návratu správné činnosti kontinence.

Unikátní výhody IntcontiLase™ pro vaše pacienty

Hlavní výhodou IncontiLase je absence řezů, procedura je prakticky bezbolestná, bez ablace, řezání, krvácení či šití. Zotavení je velmi rychlé bez potřeby použití analgetik nebo antibiotik.

Ke zmírnění mírné nebo střední stresové inkontinence moči se obvykle doporučují dvě aplikace. Není třeba žádná zvláštní příprava jak před, tak po zákroku. Pacient se může okamžitě vrátit ke své běžné každodenní činnosti.

Studie potvrzují, že IncontiLase je efektivní, bezpečná a pohodlná možnost léčby přinášející úlevu od symptomů u pacientů s mírnou a středně závažnou SUI.

Výjimečné klinické výsledky

Vědecké výsledky klinických studií (viz záložka Library (Knihovna)) prokazují vynikající zlepšení stavu u pacientů s mírnou až středně těžkou stresovou inkontinencí.

• Téměř 70% pacientů po 120 dnech netrpí únikem moči.

• 120 dnů po ukončení léčby IncontiLase hlásilo 94% pacientů zlepšení a 68% všech pacientů oznámilo naprosté vymizení příznaků SUI.

• Zlepšení SUI ve všech měřených parametrech.

• Žádné zjištěné nežádoucí účinky.

Začínáme s IncontiLase™

Školení v aplikaci procedury IncontiLase bude poskytováno prostřednictvím Laser and Health Academy* v rámci samostatného semináře pod vedením odborníků na lékařské laserové technologie. Rozsáhlý workshop, v němž se účastníci zapojují do skutečných demonstrací a získávají detailní znalosti o laserové fyzice a interakcích mezi laserem a tkání, poskytne potřebné vědomosti nutné pro aplikaci léčebné procedury IncontiLase a pro další úkony, které mohou být prováděny pomocí tohoto jedinečného laserového systému Er: YAG.

Zkušenosti z praxe

"Na začátku jsem nevěřil, že by takto jednoduchá procedura, jako je IncontiLase, mohla být tak účinná při léčbě indikací mírné až středně závažné stresové inkontinence. Ale když mi má první pacientka, kterou jsem léčil asi před rokem se středně závažnou SUI, oznámila, že ode dne zákroku je zcela suchá, začal jsem měnit názor. Dnes již po léčbě mnoha pacientek mohu s jistotou říci, že výsledky, které jsme získaly zásluhou této nové technologie, převyšují má očekávání. A i po dalším roce nemá má první pacientka žádné potíže a je šťastná, že IncontiLase vnesla do jejího života tak pozitivní změnu."

Ivan Fistonic, MD, PhD 
Gynekologická klinika Fistonic 
Záhřeb, Chorvatsko


Klinické výsledky

IntimaLaseTM

IntimaLase™ je unikátní, patentovaná laserová technologie Er: YAG pro neinvazivní fototermální zpevnění vaginálního kanálu bez nutnosti řezu. Klinické studie prokázaly, že IntimaLase je efektivní, snadno proveditelný a bezpečný postup. Indikací pro aplikaci IntimaLase je syndrom vaginálního uvolnění, tj. ztráta optimálního strukturálního tvaru pochvy. Tento stav obvykle souvisí s nadměrným roztažením vaginálního kanálu při porodu, ale je rovněž součástí procesu přirozeného stárnutí.

BTL_Fotona_esteticka-medicina_2cols_intimalase

Jak IntimaLase™ funguje?

  • Vlnová délka 2940 nm neablativního laseru Er: YAG s patentovanou technologií "Smooth-mode" tepelně ovlivňuje vaginální tkáň, stimuluje remodelaci kolagenu a syntézu nových kolagenových vláken vaginální tkáně a na kolagen bohaté endopelvické povázky.
  • Výsledkem neogeneze a remodelace kolagenu je zpevnění vaginálního kanálu.

Unikátní výhody IntimaLase™ pro vaše pacientky

Neablativní, minimálně invazivní procedura s laserem Er:YAG IntimaLaseTM představuje bezpečnější, rychlejší a pro pacienta lépe snášené lékařské ošetření, které neprovázejí komplikace běžné u jiných metod vaginálního zpevňování.

Klinické výsledky prokazují zpevnění vaginálního kanálu, lepší sexuální uspokojení a výrazné zlepšení života pacientky.

Obvykle jsou třeba dvě aplikace. Není třeba žádná zvláštní příprava jak před, tak po zákroku. Pacientka se může okamžitě vrátit ke své běžné každodenní činnosti.

Unikátní klinické výsledky

Nejnovější vědecké výsledky (viz záložka Library (Knihovna)) jasně prokazují velké zlepšení vaginální těsnosti a sexuálního uspokojení.

  • 95% pacientek hodnotilo změny vaginální těsnostni po léčbě IntimaLase jako výrazné nebo středně dobré zlepšení.
  • Průměrné zpevnění vaginálního kanálu po léčbě IntimaLase činilo 17%.
  • Vysoká úroveň spokojenosti pacientek (97%).

Klinické výsledky prokazují, že rychlé a snadné ošetření IntimaLase je efektivním, neinvazivním postupem bez nežádoucích vedlejších účinků a kontraindikací.

Začínáme s IntimaLase™

Školení v aplikaci procedury IntimaLase bude poskytováno prostřednictvím Laser and Health Academy* v rámci samostatného semináře pod vedením odborníků na lékařské laserové technologie. Rozsáhlý workshop, v němž se účastníci zapojují do skutečných demonstrací a získávají detailní znalosti o laserové fyzice a interakcích mezi laserem a tkání, poskytne potřebné vědomosti nutné pro aplikaci léčebné procedury IntimaLase a pro další úkony, které mohou být prováděny pomocí tohoto jedinečného laserového systému Er: YAG

Zkušenosti z praxe

"V návaznosti na globální vývoj a příklon k minimálně invazivním procedurám šetrných k pacientovi byla vytvořena nová metoda vaginálního zpevňování s názvem "Intimalase", která může poskytnout pacientce vaginální omlazení, aniž by docházelo k nežádoucím komplikacím, které se vyskytují u invazivnějších alternativách léčby, např. u CO2 laseru.

Adrian Gaspar, Md, 
Mendoza University, Argentina 
(přednáška FIGO, Řím 2012)

"Jako zkušený gynekolog s více než 30 lety praxe jsem byl opravdu nadšen, když jsem se seznámil s touto nesmírně inovativní laserovou technologií pro léčbu syndromu vaginálního uvolnění. Poté, co jsem zákrok prováděl po dobu jednoho roku, mohu říci, že IntimaLase je skvělá metoda řešení problému. Mnohé pacientky si proceduru chválí kvůli její minimální invazivnosti a také s ohledem na významné zlepšení jejich sexuálního uspokojení. Pro mě jako pro lékaře se jedná o jednoduchý, bezpečný a účinný postup, který mi umožnil rozšířit spektrum estetických gynekologických zákroků na naší klinice."

Ivan Fistonic, MD, PhD 
Gynekologická klinika Fistonic 
Záhřeb, Chorvatsko


Klinické výsledky

Vědecké studie

IncotniLaseTM

Non-ablative erbium YAG laser for the treatment of type III stress urinary incontinence (intrinsic sphincter deficiency) více.
Gaspar A, Brandi H. Lasers in medical science. 2017 Apr 1;32(3): 685-91. 

Structural Reorganization of the Vaginal Mucosa in Stress Urinary Incontinence under Conditions of Er:YAG Laser Treatment - více.
Lapii GA, Yakovleva AY, Neimark AI.. Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 2017, 162(4):510–514.

Patient Satisfaction with Vaginal Erbium Laser Treatment of Stress Urinary Incontinence, Vaginal Relaxation Syndrome and Genito-urinary Syndrome of Menopause více.
Barber MA, Eguiluz I, LAHA Journal of Laser and Health Academy, 2016(1):18-23. 

Novel minimally invasive laser treatment of urinary incontinence in women - více.
Ogrinc UB, Senčar S, Lenasi H. Lasers Surg Med., 2015: 47(9): 689-97.

Minimally invasive, non-ablative Er:YAG laser treatment of stress urinary incontinence in women – a pilot study - více.
Fistonic N, Fistonic I, Findri Gustek S, Sorta Bilajac Turina I, Franic D, Vizintin Z, Kazic M, Hreljac I, Perhavec T, Lukac M. 
Lasers in Medical Science, 2016: vol. 31 (4) pp 635-43.

Treatment of female stress urinary incontinence with Erbium-YAG laser in non-ablative mode - více.
Pardo IJ, Sola, VR, Morales AA. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 204: 2016: 1-4.

Effects of laser procedure for female urodynamic stress incontinence on pad weight, urodynamics, and sexual function - více.
Tien YV, et al. Tien YW, Hsiao SM, Lee CN, Lin HH. International Urogynecology Journal, 2017, Mar 1;28(3):469-76.

Vaginal erbium laser: the second-generation thermotherapy for the genitourinary syndrome of menopause - více.
Gambacciani M, Levancini M, Cervigni M. Climacteric. 2015, 18(5):757-763. 

Minimal Invasive Laser Treatment for Female Stress Urinary Incontinence - více.
Khalafalla MM, Elbiaa AM, Abdelazim IA, Hussain M. Obst&Gyn Int. Journal, 2015: 2(2) 00035.

First assessment of short-term efficacy of Er:YAG laser treatment on stress urinary incontinence in women: prospective cohort study - více.
Fistonić N, Fistonić I, Lukanovič A, Guštek ŠF, Turina IS, Franić D. Climacteric. 2015 Oct;18 Suppl 1:37-42.

Minimally invasive laser procedure for early stages of stress urinary incontinence (SUI) - více.
Fistonić I, Findri-Guštek Š, Fistonić N. Journal of the Laser and Health Academy, Vol. 2012, No. 1, P. 67-74.

Novel Minimally Invasive VSP Er:YAG Laser Treatments in Gynecology - více.
Vizintin Z, Rivera M, Fistonić I, Saraçoglu F, Guimares P, Gaviria J, Garcia V, Lukac M, Perhavec T, Marini L.
Journal of the Laser and Health Academy, Vol. 2012, No. 1, P. 46-58.

Additional Resources: visit the Laser and Health Academy* website for additional information about medical laser treatments that can be performed with Fotona laser systems.

IntimaLaseTM

Up to 3-year Follow-up of Patients with Vaginal Relaxation Syndrome Participating in Laser Vaginal Tightening - více.
Gaviria J, Korosec B, Fernandez J, Montero G. Journal of the Laser and Health Academy, 2016(1):6-11.

Laser Vaginal Tightening (LVT) – evaluation of a novel noninvasive laser treatment for vaginal relaxation syndrome - více.
Gaviria J, Lanz J. Journal of the Laser and Health Academy, Vol. 2012, No. 1, 46-58.

Novel Minimally Invasive VSP Er:YAG Laser Treatments in Gynecology - více.
Vizintin Z, Rivera M, Fistonić I, Saraçoglu F, Guimares P, Gaviria J, Garcia V, Lukac M, Perhavec T, Marini L.
Journal of the Laser and Health Academy, Vol. 2012, No. 1, P. 46-58.

Additional Resources: visit the Laser and Health Academy* website for additional information about medical laser treatments that can be performed with Fotona laser systems.