Česky
Sledujte nás:
BTL_web_soutez_Kardio_960x320

 

VYHRAJTE CARDIOPOINT®

Všechny došlé objednávky na přístroje řady BTL CardioPoint, došlé do 10. prosince, budou zařazeny do soutěže o 1 přístroj BTL CardioPoint FLEXI a 1 přístroj BTL CardioPoint ABPM

 

Pravidla soutěže o přístroje BTL CardioPoint FLEXI a BTL CardioPoint ABPM 

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže s názvem „Vyhrajte CardioPoint“ (dále jen „spotřebitelská soutěž“), kterou pořádá společnost BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6, IČ: 26884143, zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 3889.

1. Provozovatel spotřebitelské soutěže

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6, IČ: 26884143, zapsána
u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 3889. (dále jen „provozovatel“). 

2. Termín konání spotřebitelské soutěže
Spotřebitelská soutěž bude probíhat v termínu od 1. 11. 2020 do 10. 12. 2020.
Vylosování výherce spotřebitelské soutěže proběhne 16. 12. 2019.

3. Pravidla zapojení do spotřebitelské soutěže
Účastník se do soutěže zapojí splněním všech následujících kroků: 

V termínu konání soutěže, tedy od 1. 11. 2020 do 10. 12. 2020, odešle objednávku na jakýkoliv přístroj BTL CardioPoint.
Všechny objednávky na přístroje řady BTL CardioPoint, došlé do 10. prosince, budou zařazeny do soutěže o 1 přístroj BTL CardioPoint FLEXI a 1 přístroj BTL CardioPoint ABPM. Objednávky přijímáme jak v písemné, tak v elektronické (e-mail) formě.

Do soutěže nebudou zařazeni účastníci soutěže, kteří učinili objednávku mimo termín soutěže.

4. Výhry a vydání výher

Soutěží se o následující dvě výhry: 

1. cena BTL CardioPoint FLEXI

2. cena BTL CardioPoint ABPM
 
Každý účastník, který splní všechny podmínky a dodrží pravidla pro zapojení do soutěže je automaticky zařazen do slosování o výše uvedené dvě výhry. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel.

Losování o hlavní výhry proběhne dne 16. 12. 2020. Vylosováni budou celkem dva výherci, první vylosovaný výherce získává 1. cenu, druhý vylosovaný výherce získává 2. cenu. Výherci budou ještě téhož dne informováni o výhře na e-mailovou adresu nebo telefonicky. Nepotvrdí-li výherce do 7 dnů ode dne odeslání e-mailu s informací o výhře, že informaci o výhře obdržel, nárok původního výherce na výhru zaniká a místo něho bude do 14 dnů ode dne původního losování vylosován výherce nový. Provozovatel soutěže neodpovídá za případ, kdy e-mail s informací o výhře bude uložen do „spamu“ či nevyžádané pošty na e-mailové adrese výherce, tzn., že výherce odpovídá za kontrolu e-mailu i v tomto rozsahu.

Výherce je povinen bez zbytečného odkladu dohodnout s provozovatelem termín a způsob předání výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. 

5. Všeobecná ustanovení

Veškeré povinnosti plynoucí z právních předpisů, zejména povinnosti daňové, poplatkové, ohlašovací a další, nese výherce na svůj náklad a odpovědnost. Provozovatel tímto doporučuje výherci, aby zejména prověřil svou povinnost odvést z výhry daň z příjmu a vliv obdržení výhry na další odvody (sociální, zdravotní pojištění apod.). 

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Vymáhání účasti a výher v soutěži právní cestou je vyloučeno. Při důvodném podezření na porušení podmínek či pravidel soutěže bude účastník ze soutěže vyloučen. Při nesplnění podmínek či pravidel této soutěže ztrácí účastník soutěže automaticky nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. 

K předání výhry nedojde v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry. 

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené účastníkům soutěže v souvislosti s účastí v soutěži a získáním výher. 

V případě dotazů souvisejících se soutěží mohou účastníci soutěže kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese: jandourek@btl.cz

Jakákoli sdělení a vyhlášení ohledně soutěže je oprávněn činit pouze provozovatel soutěže.  

Tato pravidla vydal provozovatel jako závazný dokument pro realizaci soutěže „Vyhrajte CardioPoint“. 

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz