Česky
Sledujte nás:

LASER FOTONA ŽIVĚ V KARLOVÝCH VARECH

V rámci III. konference ČGPS JEP a SGPS SLS, která se letos konala v Karlových Varech v hotelu Thermal, proběhl 9.června velmi zajímavý workshop na téma Novinky v neinvazivním ošetření lehké a střední stresové inkontinence moči pod vedením MUDr. Aleše Skřivánka a MUDr. Oldřicha Šottnera

Účastníkům workshopu byl nejprve poutavým způsobem přednesen časový vývoj a metody léčby inkontinence, který vyústil v představení originální metody IncontiLase, erbiového laseru Fotona Dynamis. MUDr. Skřivánek prezentoval své bohaté zkušenosti s ošetřením více než 250 pacientek. 

V druhé části workshopu Live demo bylo provedeno ošetření IncontiLase, kde pan doktor poprvé představil celoskleněné kompaktní aplikační spekulum MClear. Nový aplikátor výrazně zjednodušuje a zrychluje pracovní postup a usnadňuje následnou desinfekci nástrojů a laserových koncovek. 

Zájemci o video prosím pište na: janata@btl.cz 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem účastníkům workshopu, MUDr. Skřivánkovi, MUDr. Šottnerovi a celému organizačnímu týmu. Vládla zde velmi příjemná a přátelská atmosféra.

 

Budeme se těšit na nové setkání při představování dalších novinek.

Tým BTL

BTL_prednaska_Skrivanek_KV

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz