Česky
Sledujte nás:

Gloreha 2 v Thomayerově nemocnici

V pátek 22.1.2016 proběhla instalace robotického zařízení GLOREHA 2 PROFESSIONAL na geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.

Přístroj je určený pro pacienty rehabilitačního a geriatrického oddělení. Ergoterapeuti, kteří byli při instalaci vyškoleni, si ovládání přístroje rychle osvojili a jsou připraveni používat Glorehu při rehabilitaci pacientů. 

GLOREHA je ideální nástroj pro terapii ruky. Může být použit v kterékoli fázi rehabilitace úkoly a protokoly podle individuálních potřeb pacienta. Lehká a komfortní rukavice umožňuje pacientovi zcela svobodný pohyb pro realizaci různorodých cvičení v libovolných pozicích ruky.

novinky_instalace_gloreha2_2