Česky
Sledujte nás:

Dr. Avraham Cohen přednášel v Praze

MSrehab, z.s. ve spolupráci se společností BTL zdravotnická technika, a.s. uspořádali setkání s tvůrcem a propagátorem zpětnovazebních systémů a telerehabilitace Dr. Avrahamem Cohenem z izraelské společnosti MediTouch, které proběhlo 1.listopadu ve velké posluchárně Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze.

Dr. Cohen dokončil obor fyzioterapie a postgraduální vzdělání na Tel Aviv Medical School Israel. Titul Ph.D. obdržel za využití augmentovaného pohybového feedbacku v oblasti neuromuskulární a muskuloskeletální rehabilitace. Je považován za světového leadera v oblasti biofeedbacku v rehabilitaci. Dr. Cohen hrál klíčovou roli při vývoji rehabilitačních metod pro oblasti jemné a hrubé motoriky a stojí za klinickou podstatou produktů firmy MediTouch. Dr. Cohen je od roku 2004, kdy byla firma založena, vedoucím klinickým pracovníkem.

Dr. Cohen v rámci přednášek představil přístroj BalanceTutorTM

Přednášky byly na téma ...

Physical Rehabilitation Using Unexpected postural Perturbation
Prezentace se zabývá neurofyziologickou podstatou posturální kontroly na základě posledních poznatků a studií automatických reakcí v důsledku mechanické perturbace. Nedávné studie zabývající se reakcemi na posturální perturbace, poskytly nový pohled na to, jak je posturální stabilita řízena. Tyto poznatky mají značný dopad pro léčebnou rehabilitaci.

Physical Rehabilitation Using Movement Biofeedback
Prezentace zaměřená na roli a důležitost proprioceptivního cvičení, motivace, znalosti výkonu a výsledku v oblasti intenzivní a repetitivní neuromuskulární a muskuloskeletální léčebné rehabilitace.

 

Všem děkujeme za účast.

BTL_novinky_Avraham-Cohen_360x539

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz